Literatura

Wykorzystana literatura do której odsyłamy celem bliższej informacji dot. autorów projektów, rzadziej innych osób. Tekst z cytowanej literatury z zaznaczeniem strony pracy zwykle jest podawany w sposób sparafrazowany (a nie dosłowny) w opisach głównie w polu "Uwagi".

Podano następujące pozycje pod skrótami:

Benezit
- E. Bénézit: Dictionnaire critique et documentaire des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs [...]. T.1-14. Paris: Gründ, 1999.

Corpus
- Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18. T. 3. Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Księgarnia Akademicka 1999-2015 (w 8 vol.)

Cygan
- Wiktor Krzysztof Cygan: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny. T.1-5. Warszawa: Barwa i Broń, 2005-2007.

Dawni pisarze
- Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T.1-5. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne i in., 2000-2004.

DBE
- Deutsche biographische Enzyklopädie (DBE). T.1-10. München: Deutscher Taschenbuch Verlag; K. G. Saur, 2001.

Duda-Koza, Pawłowicz 2008
- Agata Duda-Koza, Weronika Pawłowicz: Tylko z Polską. Druki ulotne z okresu powstań śląskich i plebiscytu w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Katowice: Biblioteka Śląska, 2008.

Encyklopedia Krakowa
- Encyklopedia Krakowa. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Encyklopedia Kresów
- Encyklopedia Kresów. Kraków: Wydawnictwo Kluszczyński, [2004].

Encyklopedia powstania warszawskiego t.5 -
Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T.5, Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego A-Kö. Warszawa: "Bellona"; Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945", 2002.

Encyklopedia Powszechna Orgelbranda
- Encyklopedia Powszechna. T.1-28. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985. Przedruk footoofsetowy wydania wydawnictwa S. Orgelbranda w Warszawie z lat 1859-1868.

Encyklopedia Warszawy
- Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.

Encyklopedia Wrocławia
- Encyklopedia Wrocławia. Wydanie 3. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006.

Grajewski 1994
- Ludwik Grajewski: Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX w. i początku XX w. (do 1918r.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.

Indeks 2
- Indeks artystów plastyków absolwentów i pedagogów wyższych uczelni plastycznych oraz członków ZPAP działających w latach 1939-1996. Wrocław: Komitet Leksykonu Artystów Plastyków, 1997.

Katalog portretów
- Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T.1-8 + Suplementy. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1990-1998.

Leksykon Historii Polski
- Leksykon Historii Polski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995.

MEW
- Mała Encyklopedia Wojskowa. T.1-3. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1967-1971.

Paszta, Sętowski 2012 - Andrzej Paszta, Juliusz Sętowski: Przypinki kwestarskie i cegiełki w Częstochowie w latach 1915-1924. Częstochowa: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział im. Władysława Terleckiego; Muzeum Częstochowskie, 2013.

Pietras 2012 - Pamiątka dnia tego. Konstytucja 3 Maja w zbiorach Hieronima Marka Pietrasa. Kielce: Muzeum Historii Kielc, 2012.

SAP
- Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966) [...]. T.1-8. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1998-2007.

SAP 1972
- Słownik artystów plastyków. Artyści plastycy Okręgu Warszawskiego ZPAP 1945-1970. Słownik biograficzny. Warszawa: Okręg Warszawski ZPAP, 1972.

Saur
- Saur. Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. K G Saur München-Leipzig. T.1 w tej edycji ukazał się w 1992 (początek edycji 1983 w NRD) i jest kontynuowany do nadal, największy i najlepszy słownik artystów świata, edycja obejmie ponad 200 tomów.

Saur. Index
- Saur. Allgemeines Kunstlerlexikon. Bio-bibliographischer Index A-Z; zob. jw.

SGKP
- Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T.1-15. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986-1987 (przedruk footoofsetowy wydania: Warszawa: F. Sulimierski i W. Walewski [i inne], 1880-1902).

SPKP
- Słownik Pracowników Książki Polskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.

SPKP Suplement
- Słownik Pracowników Książki Polskiej. Suplement. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.

SPPP
- Słownik pseudonimów pisarzy polskich XVI w.-1970r. T.1-5. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994-1998.

SPTK - Słownik polskich teologów katolickich. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej [i inne]. T.1 - do nadal.

Szarejko - Piotr Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. Warszawa: Towarzystwo Lekarskie Warszawskie i inne, 1991-2001. T.1-6.

Th.B.
- Ulrich Thieme, Felix Becker: Allgeimeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. T.1-37. Leipzig: E. A. Seemann, 1907-1950 reedycja 1992.

Vol.
- Hans Vollmer (red.): Allgeimeines Lexikon der bildenden Künstler der XX. Jahrhunderts. T.1-6. Leipzig: E. A. Seemann, 1953-1962 reedycja 1992.

WEPWN
- Wielka Encyklopedia PWN. T. 1-31. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001-2005.

WET
- Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka Encyklopedia Tatrzańska. Poronin: Wydawnictwo Górskie, 1995.

Wolanin 2016 - Thomas R. Wolanin: Polish charity labels & placards. Arlington: Thomas R. Wolanin, 2016.