Numer katalogowy: da00668
Typ/Type:znaczek kwestarski
Hasło/Reference/Entry:Znaczek cięty kwesty dobroczynnej w Końskich (powiat konecki) zorganizowanej przez Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich / Końskie 15.08.1919
Tytuł/Miejsce i data/Wydawca/Title/Editor:Na ochronę dla dzieci Stow. Rob. Chrześciań.
Adres wydawniczy:-
Podpis/Autor/Author:-
Opis fizyczny:Druk + wycięcie 3x8 cm
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, nieznacznie poplamiony.
Literatura/Literature:Wolanin 2016 nie notuje.
Datowanie/Dating:1919
Uwagi/CommentsZnaczek kwestarski w formie sztandaru (chorągwi). Na znaczku późniejsza adnotacja ołówkiem z podaniem miejsca i daty kwesty: "Końskie 15/8-19". Bardzo rzadkie. Charity label. Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich (SRCh) robotnicza organizacja kulturalno-oświatowa i zawodowa utworzona 1905 w Warszawie przez księdza Marcelego Godlewskiego; program oparto na encyklice "Rerum novarum" (1891). SRCh propagował wychowanie w duchu chrześcijańskim i narodowym, występował w obronie ekonomicznych i prawnych interesów robotników. W 1916 część działaczy powołała w Warszawie partię polityczną Chrześcijańska Demokracja (ChD), po 1921 działalność SRCh uległa znacznemu ograniczeniu. W 1933 doszło do osłabienia związków z chadecją, w 1934 SRCh zachowało niewielkie wpływy tylko w Warszawie i Łodzi; zob. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Stowarzyszenie-Robotnikow-Chrzescijanskich;3980111.html dostęp 8.04.2019.
Przynależność adm./Administrative affiliation:powiat Końskie województwo świętokrzyskie (kieleckie)
Cena/Price:180
Przynależność adm./Administrative affiliation:powiat Końskie województwo świętokrzyskie (kieleckie)
Miejscowość/.../Town/City:Końskie miasto
Numer katalogowy/Number:da00668