Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: da00164
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold
Typ/Type:zaświadczenie / dokument urzędowy
Hasło/Reference/Entry:Poświadczenie przynależności wydane dla Olgi Janiny Grzywaczówny potwierdzające prawo przynależności do miasta Nowego Sącza. Magistrat Król. Woln. Miasta Nowego Sącza / Nowy Sącz 22.06.1926
Podpis/Autor/Author:Komisarz Rządowy dla miasta Nowego Sącza [...]
Opis fizyczny:rękopis jednostronny atramentem w rubrykach blankietu drukiem, [1]s., 18x21 cm
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, złożona, perforacja dziurkaczem na lewym marginesie i nieco uszkodzony dolny margines
Datowanie/Dating:1926
Uwagi/CommentsDokument urzędowy opatrzony pieczęcią Magistratu oraz Komisarza Rządowega z 2 odręcznymi podpisami urzędników. "Od początków XIX w. obowiązujące w monarchii austriackiej prawo przynależności do danej miejscowości miały wszystkie osoby urodzone w tej miejscowości z rodziców tutaj przynależnych (tzw. swojscy) oraz osoby uznane za przynależne w wyniku dziesięcioletniego pobytu, osiedlenia się, zakupienia gruntu, otrzymania prawa miejskiego lub koncesji na prowadzenie rzemiosła oraz otrzymanie stałej posady państwowej. W 1863 r. uznano, że prawo przynależności do gminy uprawnia do pobytu w niej oraz żądania pomocy w razie zubożenia, prawo to można mieć tylko w jednej gminie. Od 1896 r. gmina nie mogła odmówić przyjęcia osobie, która wykaże się dziesięcioletnim dobrowolnym pobytem na jej terenie, liczonym od osiągnięcia pełnoletniości i bezpośrednio poprzedzającym moment starania się o to prawo. Warunkiem uzyskania było także niekorzystanie ze wsparcia gminy w czasie mieszkania na jej terenie."; zob. http://www.ank.gov.pl/podgorze/ludzie_04.html dostęp 29.03.2019.
Przynależność adm./Administrative affiliation:powiat grodzki Nowy Sącz województwo małopolskie (nowosądeckie)
Cena/Price:60
Przynależność adm./Administrative affiliation:powiat grodzki Nowy Sącz województwo małopolskie (nowosądeckie)
Nazwisko imię/.../Surname/Name:Grzywaczówna Olga Janina
Miejscowość/.../Town/City:Nowy Sącz miasto
Numer katalogowy/Number:da00164