Numer katalogowy: da00161

Typ/Type:zestaw dokumentów
Hasło/Reference/Entry:Konwolut dokumentów dot. dr Jerzego Kublińskiego początkowo aplikanta sądowego w Krakowie, a następnie sędziego sądu grodzkiego we Frysztaku, a potem w Skawinie z okresu od 1.05.1925 do 7.11.1944
Opis fizyczny:zestaw różnego rodzaju 15 dokumentów rękopisy i maszynopisy od 10x13 do 34x21 cm
Stan/Condition:Pozycja ogólnie w stanie więcej niż dobrym
Datowanie/Dating:1925-1944
Uwagi/CommentsZestaw różnorodnych dokumentów (łącznie 15) w tym 2 istotnych i ciekawych dot. okresu aplikacji sądowej (Wykaz...) i działalności sędziowskiej (petycja Obywateli miasta Frysztaka...), a także innych drobnych dokumentów dot. ubezpieczenia społecznego sędziego i jego leczenia głównie do 1939 oraz zaświadczeń i legitymacji wydanych w okresie okupacji. 1) Wykaz dla kandydata sędziowskiego - obejmuje okres aplikacji sądowej od 1.05.1925 do lutego 1928, praktyki w okresie aplikacji w sądach różnych szczebli oraz prokuraturze okręgu sądu apelacyjnego w Krakowie potwierdzane podpisami różnych sędziów w tym: sąd powiatowy: Barbacki, Stanisław Kwieciński, Stanisław Frąckiewicz, Warzeszkiewicz, Hollaender, sąd okręgowy: Staszczak, Münnich, Jaworski, Wiśniowski, Kaczmarski, sąd apelacyjny: Rudolf Stuhr (imiona uzupełniono w oparciu o literaturę tematu). 2) Petycja "Obywatele miasta Frysztaka w sprawie pozostawienia WP. Dra. Kublińskiego na stanowisku Naczelnika Sądu grodzkiego we Frysztaku" bez daty do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, gdzie wpłynęła 22.11.1933 - petycja w formie maszynopisu opatrzona odręcznymi podpisami atramentem około 100 osób występujących w imieniu własnym lub instytucji, które reprezentują (tu pieczęcie tuszowe instytucji i firm) gorąco opowiadających się za pozostawieniem sędziego Jerzego Kublińskiego na dotychczasowym stanowisku i charakteryzujących go jak najlepiej. Uwagę zwraca podkreślenia zaskarbienie sobie zaufania ludności "bez różnicy wyznania i narodowości" i liczne podpisy przedstawicieli ludności żydowskiej. - Jerzy Kubliński (12.05.1901 Kraków - nie przed 1950) prawnik, sędzia, dr prawa. Kandydat (aplikant) sędziowski w latach 1925-1928, sędzia sądów grodzkich w Makowie Podhalańskim powiat Sucha Beskidzka, Frysztaku powiat Strzyżów i Skawinie powiat Kraków, w okresie okupacji zamieszkały w Skawinie, potem w Krakowie. Ojciec Marka Kublińskiego. - Marek Kubliński (27.09.1931 Maków Podhalański - 4.10.1950 Kraków) w okresie szkoły średniej i po maturze w 1949 prowadził działalność konspiracyjną w tym zbrojną m.in. rozbrajając milicjantów w Krakowie, niebawem po akcji 22.04.1950 został ujęty, w dniu 15.06.1950 Wojskowy Sąd Rejonowy skazał go na karę śmierci, którą wykonano, mimo petycji ojca skierowanej do Prezydenta RP Bolesława Bieruta
Przynależność adm./Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie) / Frysztak powiat Strzyżów województwo podkarpackie (rzeszowskie)
Cena/Price:1000
Przynależność adm./Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie) / Frysztak powiat Strzyżów województwo podkarpackie (rzeszowskie)
Nazwisko imię/.../Surname/Name:Kubliński Jerzy Jan/Kubliński Marek
Miejscowość/.../Town/City:Kraków/Strzyżów powiat/Frysztak (powiat Strzyżów)
Numer katalogowy/Number:da00161