Numer katalogowy: da00153

Typ/Type:dokument bankowy
Hasło/Reference/Entry:Odpis protokół posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Ziemskiego w Krakowie / Kraków 11.03.1913
Podpis/Autor/Author:Strzyżowski / Bajda
Opis fizyczny:maszynopis dwustronny, [2]s., 31x21 cm
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, sztucznie złożona, nieznacznie uszkodzona
Datowanie/Dating:1913
Uwagi/CommentsOdpis uwierzytelniony - pieczęć banku i podpisy Józefa Strzyżowskiego i Andrzeja Bajdy. W treści protokołu poświęconego powołaniu na drugiego zastępcę dyrektora banku Gabriela Wędrychowskiego z powodu choroby pierwszego zastępcy dyrektora dr Malkiewicza wymienieni są głosujący członkowie Rady Nadzorczej: Witold Milieski, Stanisław Dydyński, Jan Armółowicz, Franciszek Paszkowski, Mieczysław Sędzimir, Stefan Skrzyński, Józef Surzycki, nadto obecni są ze strony dyrekcji banku: Józef Strzyżowski (Dyrektor), Andrzej Bajda
Przynależność adm./Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Cena/Price:220
Przynależność adm./Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Nazwisko imię/.../Surname/Name:Milieski Witold/Dydyński Stanisław/Armółowicz Jan/Paszkowski Franciszek/Sędzimir Mieczysław/Skrzyński Stefan/Surzycki Józef/Strzyżowski Józef/Bajda Andrzej/Wędrychowski Gabriel/Malkiewicz
Miejscowość/.../Town/City:Kraków
Numer katalogowy/Number:da00153