Numer katalogowy: da00148

Typ/Type:zestaw 3 pocztówek
Hasło/Reference/Entry:Zestaw 3 pocztówek z prywatną uczuciową (miłosną?) korespondencją Mieczysława Orłowicza do Eweliny Hermanowiczówny w Brzeżanach / Wiedeń 1901-1902
Podpis/Autor/Author:Orłowicz albo m. Orłowicz
Opis fizyczny:rękopis atramentem na pocztówkach po ca 14x9 cm
Stan/Condition:Pozycja w co najmniej dobrym, sama treść wiadomości na pocztówkach nieuszkodzona, nieco uszkodzone rogi pocztówek, jedna z pocztówek bez zachowania strony verso z częścią adresową
Datowanie/Dating:1901-1902
Uwagi/CommentsCiekawy przyczynek do życia prywatnego słynnego organizatora polskiej turystyki. Tekst na klasycznych i wysoko cenionych secesyjnych pocztówkach projektu Wilhelma Wachtla. - Wilhelm Wachtel (12.08.1875 Lwów - 30.12.1942 USA) ceniony polski malarz i grafik warsztatowy i użytkowy pochodzenia żydowskiego, znany przede wszystkim jako ilustrator. - Mieczysław Orłowicz (17.12.1881 Komarno pow. Rudki - 4.10.1959 Warszawa) prawnik, urzędnik ministerialny, wybitny działacz krajoznawczy i turystyczny, autor licznych przewodników i innych publikacji turystyczno-krajoznawczych, nestor współczesnej polskiej turystyki. Dzieciństwo spędził w Pruchniku powiat Jarosław, szkoła średnia Jarosław, Sambor, matura w Chyrowie. Od 1899 studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim we Lwowie, studia te kontynuował w latach 1901-1902 w Wiedniu, ukończył też w 1902 kurs abiturientów w Akademii Handlowej w Wiedniu, od 1902 studiował na czwartym roku prawa Uniwersytetu Jagiellońskim w Krakowie, studia ukończył w 1903 we Lwowie, gdzie w 1905 złożył egzamin adwokacki oraz w dniu 5.10.1905 uzyskał stopień doktora prawa. Od czasu pobytu w Wiedniu aktywna działalność turystyczno-krajoznawcza. W latach 1919-1952 kierownik referatu turystyki w kolejnych ministerstwach. Członek honorowy PTT (1929), PTK i PTTK (1950). Nie założył rodziny; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 24 ss. 211-213, także Maria Dulębina: Na turystycznych ścieżkach. Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1975 (nie wspomina o E. Hermanowiczównie ss. 300-301 i inne) oraz wspomnienia autora: Moje wspomnienia turystyczne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1970 (nie wspomina o E. Hermanowiczównie) i Tomasz Kowalik: Życie dla turystyki, krajoznawstwa i sportu. Mieczysław Orłowicz 1881-1959. Warszawa: Zarząd Główny PTTK : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 2009 (jw.)
Przynależność adm./Administrative affiliation:Kresy - powiat Brzeżany województwo tarnopolskie (Ukraina) / Wiedeń (Austria)
Cena/Price:600
Przynależność adm./Administrative affiliation:Kresy - powiat Brzeżany województwo tarnopolskie (Ukraina) / Wiedeń (Austria)
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia
Nazwisko imię/.../Surname/Name:Orłowicz Mieczysław/Hermanowiczówna Ewelina/Wachtel Wilhelm
Miejscowość/.../Town/City:Wiedeń (Austria)/Austria. Wiedeń/Brzeżany
Numer katalogowy/Number:da00148