Numer katalogowy: da00112
Typ/Type:druk religijny
Hasło/Reference/Entry:List przeora Jasnej Góry ks. Eugeniusza Rejmana do Ojca Świętego papieża Piusa X w sprawach kultu jasnogórskiego i przyznania odpustu zupełnego i odpowiedź papieża Piusa X z 10.06.1906 / Częstochowa 1906
Tytuł/Miejsce i data/Wydawca/Title/Editor:Beatissime Pater!
Incipit:Clarus mons Czenstochoviae postquam anno 1382 ex oppido Bełz illuc Beatae mariae Virginis imago, miraculis clara atque perantiqua [...]
Explicit:sive aliis locis festum Beatae mariae Virginis Claromotanae seu Czenstochoviensis ritu solemni I classis cum octava feria IV diem 24 Augusti immediate sequenti vel proxima post eandem feriam dominica, prout Vestra sanctitas mense aprili 1904 an. statuit, obibunt, indulgentiam plenariam quovis anno lucrari possint [...]. In petitione hac summus Pontifex propria manu exaravit: Iuxta preces Apostolicam Bendictionem peramanter impertimus et Indulgentiam Plenariam fidelibus confessis et sacra Communione refectis in Domnino concedimus. Ex aedibus Vaticanis die 10 mense Iunio An. 1906. Pius P.P.X.
Nadpis:-
Podpis/Autor/Author:sanctitatis Vestrae obedientissimus filius Pater Eusebius Rejman Prior Generalis Ordinis s-ti Pauli I Eremitae / Pius P.P.X.
Opis fizyczny:druk jednostronny, [1]s., 36x22 cm
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, sztucznie złożona, nieco poplamiona
Datowanie/Dating:1906
Uwagi/Comments- Euzebiusz Rejman, właściwie Jan Gwalbert Rejman (12.07.1856 Wieluń - 12.10.1927 Rzym) paulin, przeor Jasnej Góry. W zakonie paulinów od 1880, święcenia kapłańskie po seminarium we Włocławku w dniu 17.05.1885, przeor Jasnej Góry od lutego 1895 do 30.06.1910, doprowadził do usunięcia rosyjskiego garnizonu wojskowego z Jasnej Góry
Przynależność adm./Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Cena/Price:180
Przynależność adm./Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Nazwisko imię/.../Surname/Name:Rejman Euzebiusz/Pius X
Miejscowość/.../Town/City:Częstochowa
Numer katalogowy/Number:da00112