Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
afisz
Datowowanie:
[1952]
Hasło:
Występ w Łodzi Ewy Bandrowskiej-Turskiej / Łódź 1952
Tytuł:
"Centralne Biuro Koncertowe w niedzielę 21 marca b. r. o godz. 12-ej w sali kina "Bałtyk" wystąpi jedyny raz w sezonie Ewa Bandrowska-Turska najznakomitsza śpiewaczka polska. W programie arie i pieśni polskich i obcych kompozytorów. Przy fortepianie prof. Władysław Raczkowski [...]"
Autor:
Cena:
150 zł

Typ:
obwieszczenie / afisz
Datowowanie:
1957
Hasło:
Obwieszczenie o przeglądzie i klasyfikacji koni wydane przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szczecinie / Szczecin 10 czerwiec 1957
Tytuł:
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szczecinie [...] Obwieszczenie o przeglądzie i klasyfikacji koni [...] Szczecin, dnia 10 czerwca 1957 r. [...] Za Prezydium Bałdyka Józef Z-ca Przewodniczącego Prezydium
Autor:
Za Prezydium Bałdyka Józef Z-ca Przewodniczącego Prezydium
Cena:
100 zł

Typ:
ogłoszenie / afisz
Datowowanie:
1959
Hasło:
Szczecin / Gryfice
Tytuł:
Ogłoszenie. CRS "Samopomoc Chłopska" Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Szczecinie ul. Mickiewicza Nr 41 podaje do wiadomości, że w miesiącu październiku 1959 r. zakupywane będą: Jałówki [...]; Krowy [...], Konie [...]. Baza Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Gryficach, ul. Starogrodzka 2 [...] Szczecin, dnia 25.IX.1959 r. Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Szczecinie
Autor:
Cena:
100 zł

Typ:
ogłoszenie / afisz
Datowowanie:
1961
Hasło:
Zapisy do szkół w Szczecinie w 1961 roku / Szczecin / Stargard Szczeciński / Świnoujście 1961
Tytuł:
Technikum Gospodarcze i Zasadnicza Szkoła Gospodarcza w Szczecinie [...] Szczecińskie Zakłady Gastronomiczne "Północ" w Szczecinie [...] Szczecińskie Zakłady Gastronomiczne "Południe" w Szczecinie [...] Miejski Handel Mięsem w Szczecinie [...] Szczecińskie Zakłady Przemysłu Piekarniczego w Szczecinie [...] Okręgowe Zakłady Gastronomiczne w Szczecinie [...] Stargardzkie Zakłady Gastronomiczne w Stargardzie [...] Państwowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Gastronomiczne w Świnoujściu [...] przyjmują zapisy do klas pierwszych do 3-letniej Zasadniczej Szkoły Gospodarczej [...] do 5-letniego Technikum Gospodarczego [...] (1961)
Autor:
Cena:
80 zł

Typ:
ogłoszenie / afisz
Datowowanie:
1961
Hasło:
Zapisy do Technikum Zespołu Szkół Rolniczych w Szczecinie-Dąbiu / Szczecin 1961
Tytuł:
Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych w Szczecinie-Dąbiu ogłasza zapisy na rok szkolny 1961/62 do klasy I-ej [...] do: 1) Państwowego 5-letniego Technikum Wodno-Melioracyjnego 2) Państwowego 5-letniego Technikum Rachunkowości Rolnej [...] Dyrekcja (1961)
Autor:
Dyrekcja
Cena:
100 zł

Typ:
zestaw 2 dokumentów urzędowych
Datowowanie:
1) 1912; 2) 1914
Hasło:
Zestaw 2 dokumentów sądowych w języku rosyjskim dotyczących spraw majątkowych i nieruchomości: 1) Wypis z ksiąg majątku i folwarku Przanowice w ówczesnym powiecie brzezińskim, 22.09./5.10.1912 wydany Antoniemu Stebelskiemu przez sąd okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim 16./28.09.1912 i uwierzytelniony przez moskiewskiego notariusza Pawła Aleksiejewicza Sokołowa; 2) Dokument wystawiony w sądzie okręgowym / Piotrków Trybunalski 19.06 1914
Tytuł:
Autor:
Cena:
150 zł

Typ:
etykieta przemysłowa
Datowowanie:
ca 1900
Hasło:
Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
Tytuł:
Woda bromowa mocniejsza [...]
Autor:
Cena:
120 zł

Typ:
etykieta przemysłowa
Datowowanie:
ca 1910
Hasło:
Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
Tytuł:
[...] Normalna Nr. 3 alkaliczna mocniejsza [...] K. Rząca i Chmurski w Krakowie
Autor:
Cena:
100 zł

Typ:
etykieta przemysłowa
Datowowanie:
ca 1910
Hasło:
Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
Tytuł:
Szczawa alkaliczno-sodowa [...]
Autor:
Cena:
120 zł

Typ:
etykieta przemysłowa
Datowowanie:
ca 1910
Hasło:
Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
Tytuł:
Mineralna sztuczna szczawa [...] K. Rząca i Chmurski właściciele fabryki w Krakowie
Autor:
Cena:
120 zł

Typ:
etykieta przemysłowa
Datowowanie:
ca 1910
Hasło:
Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
Tytuł:
[...] Woda słono alkaliczna odpowiadająca składem chemicznym wodzie "selterskiej" [...] K. Rząca i Chmurski w Krakowie
Autor:
Cena:
80 zł

Typ:
etykieta przemysłowa
Datowowanie:
ca 1910
Hasło:
Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
Tytuł:
[...] Normalna Magnowa Nr. 9 [...] K. Rząca i Chmurski w Krakowie
Autor:
Cena:
100 zł

Typ:
etykieta przemysłowa
Datowowanie:
ca 1910
Hasło:
Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
Tytuł:
Mineralna syntetyczna alkaliczna woda "Giselter" djetetyczny środek trawienny [...]
Autor:
Cena:
100 zł

Typ:
etykieta przemysłowa
Datowowanie:
ca 1910
Hasło:
Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
Tytuł:
Syntetyczna alkaliczno-słona woda mineralna [...] Woda selterska [...]
Autor:
Cena:
100 zł

Typ:
etykieta spożywcza
Datowowanie:
ca 1914
Hasło:
Częstochowa / Wytwórnia Cukrów Markowski i Jaśkiewicz
Tytuł:
Czekolada Ekonomiczna Markowski i Jaśkiewicz Częstochowa Czekolada
Autor:
Cena:
80 zł

Typ:
etykieta spożywcza
Datowowanie:
ca 1914
Hasło:
Częstochowa / Wytwórnia Cukrów Markowski i Jaśkiewicz
Tytuł:
Czekolada "Tatrzańska" Markowski i Jaśkiewicz Częstochowa. Czekolada
Autor:
Cena:
80 zł

Typ:
etykieta spożywcza
Datowowanie:
ca 1914
Hasło:
Częstochowa / Wytwórnia Cukrów Markowski i Jaśkiewicz
Tytuł:
Czekolada "Tatrzańska" Markowski i Jaśkiewicz Częstochowa. Czekolada
Autor:
Cena:
80 zł

Typ:
etykieta spożywcza
Datowowanie:
ca 1914
Hasło:
Częstochowa / Wytwórnia Cukrów Markowski i Jaśkiewicz
Tytuł:
Czekolada Ekonomiczna Markowski i Jaśkiewicz Częstochowa Czekolada
Autor:
Cena:
80 zł

Typ:
etykieta spożywcza
Datowowanie:
ca 1914
Hasło:
Częstochowa / Wytwórnia Cukrów Markowski i Jaśkiewicz
Tytuł:
Czekolada "Tatrzańska" Markowski i Jaśkiewicz Częstochowa [...]
Autor:
Cena:
70 zł

Typ:
ulotka
Datowowanie:
ca 1915
Hasło:
Ulotka z treścią pieśni patriotycznej "Boże! coś Polskę" z wydawniczą adnotacją "Nie niszczyć!" / ca 1915
Tytuł:
Boże! coś Polskę przez tak długie wieki [...]
Autor:
Cena:
140 zł

Zaznacz wszystko