Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
1920
Hasło:
Znaczek cięty kwesty dobroczynnej odbytej w Częstochowie na Szpital Dziecięcy św. Wincentego w Warszawie / Częstochowa luty 1920
Tytuł:
Szpital Dziecięcy św. Wincentego [...]
Autor:
Cena:
140 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
1920
Hasło:
Znaczek kwesty dobroczynnej na kielecki Zakład Salezjański / Kielce 6.06.1920
Tytuł:
Dar na Zakład salezjański
Autor:
Cena:
120 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
1920
Hasło:
Znaczek kwesty dobroczynnej na kielecki Zakład Salezjański / Kielce [6.06.1920]
Tytuł:
Dar na Zakład salezjański
Autor:
Cena:
100 zł

Typ:
znaczek propagandowy
Datowowanie:
1920-1921
Hasło:
Niemiecki znaczek propagandowy z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku / Górny Śląsk 1920-1921
Tytuł:
Was der Deutsche gesät, Darf der Deutsche auch ernten
Autor:
Cena:
200 zł

Typ:
znaczek propagandowy
Datowowanie:
1920-1921
Hasło:
Niemiecki znaczek propagandowy z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku / Górny Śląsk 1920-1921
Tytuł:
Wähle Deutsch. Glück Auf
Autor:
Cena:
200 zł

Typ:
znaczek propagandowy
Datowowanie:
1920-1921
Hasło:
Niemiecki znaczek propagandowy z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku / Górny Śląsk 1920-1921
Tytuł:
Oberschlesier bleibt Euer Deutschen Heimat freu!
Autor:
Cena:
200 zł

Typ:
znaczek propagandowy
Datowowanie:
1920-1921
Hasło:
Niemiecki znaczek propagandowy z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku / Górny Śląsk 1920-1921
Tytuł:
Deutsche denkt an Oberschlesien
Autor:
Cena:
200 zł

Typ:
znaczek propagandowy
Datowowanie:
1920-1921
Hasło:
Niemiecki znaczek propagandowy z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku / Górny Śląsk 1920-1921
Tytuł:
Wähle Deutsch
Autor:
Cena:
200 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
1921
Hasło:
Znaczek ogólnopolskiej kwesty dobroczynnej w Częstochowie na zdemobilizowanych żołnierzy po wojnie polsko-bolszewickiej / Częstochowa marzec 1921
Tytuł:
Na żołnierza Zdemobilizowanego
Autor:
Cena:
180 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
1921
Hasło:
Znaczek ogólnopolskiej kwesty dobroczynnej w Koniecpolu w powiecie częstochowskim na zdemobilizowanych żołnierzy po wojnie polsko-bolszewickiej / Koniecpol marzec 1921
Tytuł:
Na żołnierza Zdemobilizowanego
Autor:
Cena:
180 zł

Typ:
dokument urzędowy
Datowowanie:
1921
Hasło:
Decyzja komisji werfikacyjnej Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego o wymiarze wynagrodzenia dla nauczyciela szkoły powszechnej w Wieliczce Władysława Gąsieckiego / Lwów 17.12.1921
Tytuł:
Autor:
Za Kuratorium Wysocki
Cena:
100 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
1922
Hasło:
Znaczek wycinany kwesty dobroczynnej odbytej w Stąporkowie powiat konecki na Stąporkowską Straż Ochotniczą / Stąporków 6.08.1922
Tytuł:
Stąporkowska Straż Ochotnicza 2. 6- sier. 1922
Autor:
Cena:
220 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
1922
Hasło:
Znaczek kwesty dobroczynnej w Grodnie na starców i sieroty organizowanej przez Polskie Towarzystwo Dobroczynności / Grodno 15.08.1922
Tytuł:
Na starców i sierot Pol. Tow. Dor
Autor:
Cena:
160 zł

Typ:
zestaw dokumentów
Datowowanie:
1925-1944
Hasło:
Konwolut dokumentów dot. dr Jerzego Kublińskiego początkowo aplikanta sądowego w Krakowie, a następnie sędziego sądu grodzkiego we Frysztaku, a potem w Skawinie z okresu od 1.05.1925 do 7.11.1944
Tytuł:
Autor:
Cena:
800 zł

Typ:
zaświadczenie / dokument urzędowy
Datowowanie:
1926
Hasło:
Poświadczenie przynależności wydane dla Olgi Janiny Grzywaczówny potwierdzające prawo przynależności do miasta Nowego Sącza. Magistrat Król. Woln. Miasta Nowego Sącza / Nowy Sącz 22.06.1926
Tytuł:
Autor:
Komisarz Rządowy dla miasta Nowego Sącza [...]
Cena:
60 zł

Typ:
program
Datowowanie:
1928-1939
Hasło:
Rękopiśmienny program koncertu (sala "Morskie Oko"?) z florystycznym rysunkiem gwaszem na okładce / Zakopane 1928-1939
Tytuł:
Program
Autor:
Cena:
250 zł

Typ:
dokument kościelny
Datowowanie:
1932
Hasło:
Pismo księdza Alfonsa Blaeschkego z generalnego wikariatu arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu do księdza Jana (Johannesa) Melzera, proboszcza w Wojnowicach i dziekana w sprawie porządku pracy duszpasterskiej / Wrocław (Breslau) 28.01.1932
Tytuł:
Autor:
Blaeschke
Cena:
120 zł

Typ:
dokument
Datowowanie:
1932
Hasło:
List z wikariatu generalnego arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu podpisane przez wikariusza generalnego Alfonsa Blaeschke do księdza Urbana, proboszcza w Janowicach, wyrażające zgodę na jego urlop w Bad Reichenhall i mianowanie na zastępstwo księdza Widlaka z Szemrowic / Wrocław (Breslau) 1.06.1932
Tytuł:
Autor:
Blaeschke
Cena:
150 zł

Typ:
zaświadczenie urzędowe
Datowowanie:
1932
Hasło:
Zaświadczenie wydane przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie dla Stefana Hoffmana za honorową pracę w charakterze Okręgowego Komisarza Spisowego przy przeprowadzeniu Drugiego Powszechnego Spisu Ludności RP w dniu 9.12.1931 w powiecie zawierciańskim / Warszawa 10.06.1932
Tytuł:
Autor:
Generalny Komisarz spisowy
Cena:
80 zł

Typ:
zestaw dwóch dokumentów
Datowowanie:
1933
Hasło:
zestaw 2 polis ubezpieczeniowych niemieckiego kolejowego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych we Wrocławiu (Deutsche Eisenbahn-Sterbekasse Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit zu Breslau Versicherungsschein) wystawionych na nazwiska Ignatz Kuczora i Gertrud Kuczora / Wrocław (Breslau) 19.01.1933
Tytuł:
Autor:
Cena:
300 zł

Zaznacz wszystko