Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
dokument kościelny
Datowowanie:
1917
Hasło:
Dyspensa wystawiona przez kurię diecezjalną wrocławską dla Johannesa Gomółki i Johanny Burda z Pogrzebienia podpisana przez generalnego wikariusza arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu Alfonsa Blaeschke / Wrocław (Breslau) 2.01.1917
Tytuł:
Autor:
Blaeschke Episcopalis vicarius generalis
Cena:
80 zł

Typ:
blankiet dokumentu
Datowowanie:
1917
Hasło:
Druk akcesu do Legionów Polskich / Warszawa (?) luty 1917
Tytuł:
Autor:
Cena:
150 zł

Typ:
dokument wojskowy
Datowowanie:
1917
Hasło:
Pismo do Sądu Legionów Polskich w Dęblinie z 3.07.1917 (An das Gericht der polnischen Legionen in Demblin) majora-audytora Martusiewicza Justizreferent das k.u.k. Kreiskommandos in Piotrków [Piotrków Trybunalski] (Odpis)
Tytuł:
Autor:
Major-auditor Martusiewicz
Cena:
150 zł

Typ:
ulotka
Datowowanie:
1917-1918
Hasło:
Anonimowa ulotka polityczna wierszem nawiązująca do Aktu 5 listopada z 1916 / ca 1917
Tytuł:
Głos Pasywisty
Autor:
Cena:
220 zł

Typ:
ulotka / odezwa
Datowowanie:
1918
Hasło:
Ulotka z odezwą prezydenta USA Woodrowa Wilsona z 7.11.1918 w języku francuskim adresowaną do narodów monarchii austro-węgierskiej nawołująca do wyzwalających się z "imperialnego jarzma" ludów o odrzucenie przemocy w procesie walki o niepodległość / ca koniec 1918
Tytuł:
Le Président Wilson aux peuples de l'Autriche et de la Hongrie! Washington, le 7 novembre 1918
Autor:
(signé) Woodrow Wilson.
Cena:
250 zł

Typ:
ulotka
Datowowanie:
1918
Hasło:
Anonimowa ulotka bez adresu wydawniczego prezentująca koncepcje pokojowe państw centralnych wg politycznych opinii wiedeńskich / koniec 1918
Tytuł:
Warunki pokoju państw centralnych
Autor:
Cena:
220 zł

Typ:
broszura polityczna
Datowowanie:
1918
Hasło:
Anonimowa broszura polityczna z lutego 1918 krytyczna wobec Austro-Węgier i opcji proaustriackiej reprezentowanej przez Naczelny Komitet Narodowy (NKN) oraz antyukraińska / luty 1918
Tytuł:
Czy mamy oświadczyć się za Austropolską [...] W lutym 1918
Autor:
Cena:
200 zł

Typ:
etykieta winna
Datowowanie:
1918-1939
Hasło:
firma Spira i Synowie / Kraków
Tytuł:
Vin dessert de fruits SAMOS SPIRA et FILS CRACOVIE XXII
Autor:
Cena:
120 zł

Typ:
etykieta winna
Datowowanie:
1918-1939
Hasło:
Firma Spira i Synowie w Krakowie / Kraków
Tytuł:
Vin rouge de fruits à la Bordeaux
Autor:
Cena:
80 zł

Typ:
etykieta drogeryjna
Datowowanie:
1918-1939
Hasło:
Kraków / Laboratorium K. & A. Miklaszewski
Tytuł:
Ossan Nr. rej. K 22 Woda do ust K. & A. Miklaszewski Kraków
Autor:
Cena:
70 zł

Typ:
dokument kościelny
Datowowanie:
1919
Hasło:
Dyspensa wystawiona przez kurię diecezjalną wrocławską dla Karola Kollorz i Augusty Kollorz-Wilk z Pogrzebienia podpisana przez generalnego wikariusza arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu Alfonsa Blaeschke / Wrocław (Breslau) 13.12.1919
Tytuł:
Autor:
Blaeschke Episcopalis vicarius generalis
Cena:
80 zł

Typ:
dokument kościelny
Datowowanie:
1919
Hasło:
Dyspensa wystawiona przez kurię diecezjalną wrocławską dla Jana Dudy i Albertyny Hallacz podpisana przez generalnego wikariusza arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu Alfonsa Blaeschke / Wrocław (Breslau) 2.12.1919
Tytuł:
Autor:
Blaeschke
Cena:
80 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
1919
Hasło:
Znaczek kwesty dobroczynnej na odzież dla biednych zorganizowanej przez Sekcję Rozdawnictwa Odzieży przy Kaliskim Towarzystwie Dobroczynności / Kalisz 9.04.1919
Tytuł:
Sekcja rozdawnictwa odzieży przy Kal. Tow. Dobroczynności na odzież dla biednych
Autor:
Cena:
150 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
1919
Hasło:
Znaczek cięty kwesty dobroczynnej w Końskich (powiat konecki) zorganizowanej przez Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich / Końskie 15.08.1919
Tytuł:
Na ochronę dla dzieci Stow. Rob. Chrześciań
Autor:
Cena:
180 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
1919
Hasło:
Znaczek kwesty dobroczynnej w Jarosławiu na pomoc dla rodzin żołnierzy w wojnie polsko-bolszewickiej / Jarosław 1919
Tytuł:
Dla rodzin walczących żołnierzy (Jarosław)
Autor:
Cena:
200 zł

Typ:
dokument wojskowy
Datowowanie:
1919
Hasło:
Przepustka dla plutonowego Jana Skowrońskiego, wystawiona przez Dowództwo kompanii karabinów maszynowych / miejsce pobytu 17.04.1919
Tytuł:
Autor:
Cena:
150 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
1919
Hasło:
Znaczek stemplowy cięty kwesty dobroczynnej zorganizowanej w Ciechocinku powiat aleksandrowski przez Ciechocińskie Towarzystwo Dobroczynności / Ciechocinek 1919
Tytuł:
Ciechocińskie Towarzystwo Dobroczynności (1919)
Autor:
Cena:
140 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
1919
Hasło:
Znaczek kwesty dobroczynnej wydany w Słucku w 1919 przez Koło Okręgowe Słuckie z datą kwesty w Warszawie i motywem polskiego kawalerzysty / Słuck 1919 / Warszawa 12.06.[1919]
Tytuł:
Na czołówkę - Koło Okr. słuckie
Autor:
Cena:
300 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
1919/1917
Hasło:
Znaczek kwesty dobroczynnej na nieustalony cel patriotyczny (chorągiewka na szpilce) / Kalisz 21.04.1919 [na odwrocie:] Znaczek kwesty dobroczynnej we Lwowie Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny w Krakowie na cele pomocy społecznej / Lwów 1917
Tytuł:
Kalisz 21 kw. 1919 / • KBK • 1917 •
Autor:
Cena:
250 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
1920
Hasło:
Znaczek kwesty dobroczynnej na kielecki Zakład Salezjański / Kielce 6.06.1920
Tytuł:
Dar na Zakład salezjański
Autor:
Cena:
120 zł

Zaznacz wszystko