Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
druk funeralny
Datowowanie:
1906
Hasło:
Druk z informacją o śmierci zakonnicy (elżbietanki) Maria Mathia Karol / Korfantów (Friedland O.-S.) 18.10.1906
Tytuł:
Jesus Maria. Joseph Elisabeth. Zur frommen Erinnerung Maria Mathia Karol Profeßschwester aus der Congregation der grauen Schwestern von der heiligen Elisabeth. Geboren zu Janowitz, Kr. Ratibor, den 4. März 1878. Gestorben zu Friedland O.-s., den 18. Oktober 1906. [...]
Autor:
Cena:
100 zł

Typ:
okólnik kościelny
Datowowanie:
1906
Hasło:
Okólnik Włocławskiego Konsystorza Generalnego do duchowieństwa diecezji kujawsko-kaliskiej / Włocławek 4.05.1906
Tytuł:
No. 1510 Włocławek d. 4 maja 1906 Włocławski Konsystorz Generalny do Wielebnego Duchowieństwa Dyecezyalnego
Autor:
Oficyał, Prałat [...] / Sekretarz [...]
Cena:
120 zł

Typ:
okólnik kościelny
Datowowanie:
1906
Hasło:
Okólnik biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego / Włocławek 7.08.1906
Tytuł:
No. 2426; No 2427; No 2438 Włocławek d. 7 sierpnia 1906 r. Biskup Kujawsko Kaliski do Wielebnego Duchowieństwa Dyecezyi Naszej
Autor:
† Stanisław Bp. / za Regensa Kancelaryi Ks. Jan Kaszewski (?)
Cena:
100 zł

Typ:
okólnik kościelny
Datowowanie:
1906
Hasło:
Okólnik biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego / Włocławek 17.07.1906
Tytuł:
No. 2276; No 2277 Włocławek d. 17 Lipca 1906 r. Biskup Kujawsko=Kaliski do Wielebnego Duchowieństwa Dyecezyi Naszej
Autor:
† Stanisław Bp. / Regens Kancelaryi Ks. W. Owczarek
Cena:
100 zł

Typ:
list pasterski
Datowowanie:
1906
Hasło:
List pasterski z dyspensą na okres wielkiego postu biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego / Włocławek kwiecień 1909
Tytuł:
Dyspensa na Wielki Post w dyecezyi kujawsko-kaliskiej
Autor:
† Stanisław Bp.
Cena:
120 zł

Typ:
druk religijny
Datowowanie:
1906
Hasło:
List przeora Jasnej Góry ks. Eugeniusza Rejmana do Ojca Świętego papieża Piusa X w sprawach kultu jasnogórskiego i przyznania odpustu zupełnego i odpowiedź papieża Piusa X z 10.06.1906 / Częstochowa 1906
Tytuł:
Beatissime Pater!
Autor:
sanctitatis Vestrae obedientissimus filius Pater Eusebius Rejman Prior Generalis Ordinis s-ti Pauli I Eremitae / Pius P.P.X.
Cena:
150 zł

Typ:
świadectwo lekarskie
Datowowanie:
1908
Hasło:
Świadectwo (zaświadczenie) lekarskie wydane przez okulistę dr Teodora Bałłabana w sprawie zwolnienia uczennicy I klasy liceum Heleny Baczewskiej z lekcji rysunku z powodu osłabienia wzroku / Lwów 1.02.1908; u dołu potwierdzenie przez urzędowego lekarza miejskiego z pieczęcią: Fizykat Król. Stoł. m. Lwowa / Lwów 4.02.1908
Tytuł:
Autor:
T Bałłaban / nieczytelny podpis
Cena:
350 zł

Typ:
zawiadomienie
Datowowanie:
1910
Hasło:
Zawiadomienie Zarządu Kasy Warszawskiej Ogólnie-dostępnej Kasy Pomocy na wypadek śmierci Urzędników Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, w sprawie składki pośmiertnej i z terminem Ogólnego Zebrania / Warszawa 10.02.1910
Tytuł:
Warszawska Ogólnie-dostępna Kasa Pomocy na wypadek śmierci Urzędników Dr. Żel. W. W. Warszawa, d. 10 Lutego 1910 r
Autor:
Zarząd Kasy
Cena:
80 zł

Typ:
sprawozdanie
Datowowanie:
1911
Hasło:
Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie za rok 1911 / Warszawa 1912
Tytuł:
Sprawozdanie Towarzystwa miłośników historyi w Warszawie za rok 1911
Autor:
Cena:
120 zł

Typ:
ulotka / program
Datowowanie:
1911
Hasło:
Ulotka z informacją o Zjeździe Miłośników Ojczystych Zabytków Sztuki i Historii w Krakowie w dniach 3-4 lipca 1911 i jego programie z podaniem składu Komitetu Wykonawczego Zjazdu / Kraków czerwiec 1911
Tytuł:
Zjazd miłośników Ojczystych Zabytków sztuki i Historyi [...] Kraków, w maju 1911
Autor:
Komitet Wykonawczy
Cena:
120 zł

Typ:
ulotka
Datowowanie:
1911
Hasło:
Ulotka informacyjna Warszawskiej Ogólnie-dostępnej Kasy Pomocy na wypadek śmierci / Warszawa kwiecień 1911
Tytuł:
Warszawska Ogólnie-dostępna Kasa Pomocy na wypadek śmierci. [...] Warszawa w kwietniu 1911 r
Autor:
Cena:
120 zł

Typ:
dokument bankowy
Datowowanie:
1913
Hasło:
Odpis protokół posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Ziemskiego w Krakowie / Kraków 11.03.1913
Tytuł:
Autor:
Strzyżowski / Bajda
Cena:
200 zł

Typ:
odezwa
Datowowanie:
1913
Hasło:
Jubileuszowa odezwa cara Mikołaja II Romanowa z okazji 300 lecia dynastii Romanowów (1613-1913) / Petersburg (?) 21.02.1913
Tytuł:
Bożiego milostju my Nikołaj Wtoryj, imperator i samodierżec wsierossijskij (БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, ЦАРЪ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ...)
Autor:
Mikołaj (НИКОЛАЍ)
Cena:
400 zł

Typ:
komunikat / ulotka
Datowowanie:
1914
Hasło:
Komunikat Sekretariatu Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych / Kraków 1914
Tytuł:
Komunikat sekretaryatu Komisyi skonfederowanych stronnictw Niepodległościowych
Autor:
Cena:
180 zł

Typ:
ulotka
Datowowanie:
1915
Hasło:
Krakowska ulotka patriotyczna z tekstem wiersza: "Z dni przeżytych" Józefa (Jarosza) Hieronima Rychtera i herbem miasta / Kraków 1915
Tytuł:
Z dni przeżytych. [...] Kraków, 1915. J. J. Rychter
Autor:
J. J. Rychter.
Cena:
200 zł

Typ:
odezwa
Datowowanie:
1915
Hasło:
Odezwa Genewsko-Petersburskiego Komitetu Wyzwolenia Narodu Rosyjskiego / Genewa (Szwajcaria) 10.02.1915
Tytuł:
[Żenewo-Pietrogradskij Komitet dla Oswobożdienia russkowo naroda] Женево-Петроградскій Комитеть для Освобожденія Русскаго Народа
Autor:
Cena:
400 zł

Typ:
zaświadczenie / dokument urzędowy
Datowowanie:
1915
Hasło:
Poświadczenie przynależności wydane dla Bronisławy Mól potwierdzające prawo przynależności do miasta Krakowa. Magistrat stoł. król. miasta Krakowa / Kraków 5.10.1915
Tytuł:
Autor:
Cena:
120 zł

Typ:
dokument wojskowy
Datowowanie:
1916
Hasło:
Okólnik bez daty z nr Ad Op. Nr 3673 der A. O. K. [Dowództwa Armii] ca 1916 dot. sądownictwa doraźnego Legionów Polskich
Tytuł:
Autor:
Cena:
200 zł

Typ:
komunikat + koperta
Datowowanie:
1916
Hasło:
Komunikat górnośląskiej niemieckiej organizacji sportowej "Oberschlesischer Spiel- und Eislauf-Verband" adresowana (koperta) do nauczyciela Klose w Wieszowej / Chorzów (Batory) (Bismarckhütte) 21.02.1916
Tytuł:
Oberschlesicher Spiel- und Eislauf-Verband (Eingetragener Verein). Journal-No. 178/16 Bismarckhütte O.-S. den 21. Februar 1916. Geehrter Herr Vorsitzender!
Autor:
Münzer
Cena:
200 zł

Typ:
dokument wojskowy
Datowowanie:
1917
Hasło:
Pismo do Sądu Legionów Polskich w Dęblinie z 3.07.1917 (An das Gericht der polnischen Legionen in Demblin) majora-audytora Martusiewicza Justizreferent das k.u.k. Kreiskommandos in Piotrków [Piotrków Trybunalski] (Odpis)
Tytuł:
Autor:
Major-auditor Martusiewicz
Cena:
150 zł

Zaznacz wszystko