Przeglądanie katalogu
Hasło: W


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Dokument w języku łacińskim, dotyczący spraw spadkowych dóbr Pabierowice powiat grójecki / Warszawa 16.07.1781
 

The Polish Economical and Clothing Society London / Londyn 1843
 

Zbiór rachunków i pokwitowań w języku niemieckim związany z parafią w Wojnowicach w powiecie raciborskim za rok 1844
 

List pasterski bp. wrocławskiego Melchiora von Diepenbrocka z rozważaniami bożonarodzeniowymi / Wrocław (Breslau) 24.12.1848
 

Polish Historical Society w Londynie / Londyn 28.04.1868
 

Literary Association of the Friends of Poland (Stowarzyszenie Literackie Przyjaciół Polski) / Londyn 23.06.1870
 

Upoważnienie biskupa wrocławskiego Heinricha Förstera (w języku niemieckim) dla księdza Zawadzky'ego (Zawadzkiego) z Janowic w sprawie poświęcenia dzwonu kaplicy w Żerdzinach / Wrocław (Breslau) 12.02.1873 oraz na odwrocie adnotacja ks. Zawadzky'ego (Zawadzkiego) / Janowice (Janowitz) 14.02.1873
 

Pismo w języku niemieckim kardynała Georga von Koppa biskupa wrocławskiego do księdza Zawadzkiego z Janowic w sprawie opinii rzeczoznawczej architekta Ebersa dot. plebanii janowickiej / Wrocław (Breslau) 19.05.1893
 

Informator Oesterreichischer Kunst-Verein w Wiedniu Rocznik 42 z ofertą wydawniczą / Wiedeń (Wien) 1892
 

Program koncertu orkiestry wojskowej pod kierownictwem Franz Bèm w dzielnicy Wiednia - Hietzing w dniu w lokalu rozrywkowo-rekreacyjnym "Hietzinger-Hof" własności Gustav Todt / Wiedeń (Wien) 8.11.1897
 

Okólnik biskupa wrocławskiego Jerzego (Georga) Koppa z tekstami 2 rozporządzeń papieża Leona III z 30.09.1899 i 24.10.1899 oraz rozporządzenia kardynała Camillo Mazzella z 13.11.1899 (listów pasterskich) / Wrocław (Breslau) 5.12.1899
 

Zestaw 3 pocztówek z prywatną uczuciową (miłosną?) korespondencją Mieczysława Orłowicza do Eweliny Hermanowiczówny w Brzeżanach / Wiedeń 1901-1902
 

Korespondencja kardynała Georga von Koppa biskupa wrocławskiego w sprawie Kolonii Wilhelmsdorf (Kolonia Pawłów) i jej przeniesienia do parafii w Pawłowie / Wrocław (Breslau) 23.09.1902
 

Pismo w języku niemieckim kardynała Georga von Koppa biskupa wrocławskiego do proboszcza Zawadzkiego w Janowicach dot. przypisania do parafii w Janowicach nowych parcel mieszkalnych, m.in. z Żerdzin i Ocic (Ober Ottitz, obecnie dzielnica Raciborza) / Wrocław (Breslau) 10.04.1902
 

List pasterski biskupa wrocławskiego Jerzego (Georga) Koppa / Wrocław (Breslau) 3.06.1903
 

Okólnik biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego / Włocławek 21.12.1905
 

Okólnik Włocławskiego Konsystorza Generalnego do duchowieństwa diecezji kujawsko-kaliskiej / Włocławek 4.05.1906
 

Okólnik biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego / Włocławek 7.08.1906
 

Okólnik biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego / Włocławek 20.01.1906
 

Okólnik biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego / Włocławek 11.01.1906
 

Okólnik biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego / Włocławek 15.06.1906
 

Okólnik biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego / Włocławek 17.07.1906
 

List pasterski biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego / Włocławek 18.06.1906
 

Zawiadomienie Zarządu Kasy Warszawskiej Ogólnie-dostępnej Kasy Pomocy na wypadek śmierci Urzędników Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, w sprawie składki pośmiertnej i z terminem Ogólnego Zebrania / Warszawa 10.02.1910
 

Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie za rok 1911 / Warszawa 1912
 

Ulotka informacyjna Warszawskiej Ogólnie-dostępnej Kasy Pomocy na wypadek śmierci / Warszawa kwiecień 1911
 

Prospekt wydawniczy (reklamowy) warszawskiego dwutygodnika harcerskiego Skaut / Warszawa po 15.07.1913
 

Komunikat górnośląskiej niemieckiej organizacji sportowej "Oberschlesischer Spiel- und Eislauf-Verband" adresowana (koperta) do nauczyciela Klose w Wieszowej / Chorzów (Batory) (Bismarckhütte) 21.02.1916
 

Dyspensa wystawiona przez kurię diecezjalną wrocławską dla Johannesa Gomółki i Johanny Burda z Pogrzebienia podpisana przez generalnego wikariusza arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu Alfonsa Blaeschke / Wrocław (Breslau) 2.01.1917
 

Ulotka z odezwą prezydenta USA z 7.11.1918 w języku francuskim adresowaną do narodów monarchii austro-węgierskiej nawołująca do wyzwalających się z "imperialnego jarzma" ludów o odrzucenie przemocy w procesie walki o niepodległość / ca koniec 1918
 

Dyspensa wystawiona przez kurię diecezjalną wrocławską dla Karola Kollorz i Augusty Kollorz-Wilk z Pogrzebienia podpisana przez generalnego wikariusza arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu Alfonsa Blaeschke / Wrocław (Breslau) 13.12.1919
 

Dyspensa wystawiona przez kurię diecezjalną wrocławską dla Jana Dudy i Albertyny Hallacz podpisana przez generalnego wikariusza arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu Alfonsa Blaeschke / Wrocław (Breslau) 2.12.1919
 

Znaczek cięty kwesty dobroczynnej odbytej w Częstochowie na Szpital Dziecięcy św. Wincentego w Warszawie / Częstochowa luty 1920
 

Decyzja komisji werfikacyjnej Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego o wymiarze wynagrodzenia dla nauczyciela szkoły powszechnej w Wieliczce Władysława Gąsieckiego / Lwów 17.12.1921
 

List z wikariatu generalnego arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu podpisane przez wikariusza generalnego Alfonsa Blaeschke do księdza Urbana, proboszcza w Janowicach, wyrażające zgodę na jego urlop w Bad Reichenhall i mianowanie na zastępstwo księdza Widlaka z Szemrowic / Wrocław (Breslau) 1.06.1932
 

Zaświadczenie wydane przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie dla Stefana Hoffmana za honorową pracę w charakterze Okręgowego Komisarza Spisowego przy przeprowadzeniu Drugiego Powszechnego Spisu Ludności RP w dniu 9.12.1931 w powiecie zawierciańskim / Warszawa 10.06.1932
 
Zaznacz wszystko