Przeglądanie katalogu
Hasło: R


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

List w języku niemieckim Górnośląskiego Kolegium Krajowego (Oberschlesiches Landschaft Collegium) z Raciborza do Wyższego Górnośląskiego Sądu Krajowego w Raciborzu w sprawie kosztów hipotecznych na majątku Jawornitz (ponad 5 talarów) [Jawornica powiat Lubliniec]. Sąd w odpowiedzi z 9.12.1823 r. przedstawia wyszczególnienie tych opłat i prosi o szybką realizację ich spłaty / Racibórz (Ratibor) 28.11.1823
 

Zbiór rachunków i pokwitowań w języku niemieckim związany z parafią w Wojnowicach w powiecie raciborskim za rok 1844
 

Korespondencja urzędowa w języku niemieckim w sprawie listu zastawnego nr 16 na 500 talarów na Jawornicy (Jawornica=Jawornitz powiat Lubliniec) / 1848
 

Upoważnienie biskupa wrocławskiego Heinricha Förstera (w języku niemieckim) dla księdza Zawadzky'ego (Zawadzkiego) z Janowic w sprawie poświęcenia dzwonu kaplicy w Żerdzinach / Wrocław (Breslau) 12.02.1873 oraz na odwrocie adnotacja ks. Zawadzky'ego (Zawadzkiego) / Janowice (Janowitz) 14.02.1873
 

Pismo w języku niemieckim kardynała Georga von Koppa biskupa wrocławskiego do księdza Zawadzkiego z Janowic w sprawie opinii rzeczoznawczej architekta Ebersa dot. plebanii janowickiej / Wrocław (Breslau) 19.05.1893
 

Korespondencja kardynała Georga von Koppa biskupa wrocławskiego w sprawie Kolonii Wilhelmsdorf (Kolonia Pawłów) i jej przeniesienia do parafii w Pawłowie / Wrocław (Breslau) 23.09.1902
 

Pismo w języku niemieckim kardynała Georga von Koppa biskupa wrocławskiego do proboszcza Zawadzkiego w Janowicach dot. przypisania do parafii w Janowicach nowych parcel mieszkalnych, m.in. z Żerdzin i Ocic (Ober Ottitz, obecnie dzielnica Raciborza) / Wrocław (Breslau) 10.04.1902
 

Program Partii Państwowości Polskiej założonej przez Władysława Studnickiego / Petersburg (Warszawa?) 1905
 

Pocztówka adresowana do Edwarda hr. Raczyńskiego w Krakowie wysłana przez Eugeniusza Kosińskiego / Rzeszów 20.11.1909
 

Jubileuszowa odezwa cara Mikołaja II Romanowa z okazji 300 lecia dynastii Romanowów (1613-1913) / Petersburg (?) 21.02.1913
 

Zaproszenie z programem "Przedstawienia dziecinnego" wystosowane przez Klub Dramatyczny Teatru Domu Rekonwalescentów Legionów Polskich / Kamieńsk bez daty
 

Program przedstawienia teatralnego granego w szpitalu legionowym na dochód funduszu wdów i sierot po legionistach / Kamieńsk 27.01.1916
 

Ulotka Komitetu Lokalnego zapowiadająca uroczystości ku czci feldmarszałka Paula von Hindenburga w sali Gräflichen Gasthause / 7.10.1917 Ruda Śląska
 

Dyspensa wystawiona przez kurię diecezjalną wrocławską dla Johannesa Gomółki i Johanny Burda z Pogrzebienia podpisana przez generalnego wikariusza arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu Alfonsa Blaeschke / Wrocław (Breslau) 2.01.1917
 

Dyspensa wystawiona przez kurię diecezjalną wrocławską dla Karola Kollorz i Augusty Kollorz-Wilk z Pogrzebienia podpisana przez generalnego wikariusza arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu Alfonsa Blaeschke / Wrocław (Breslau) 13.12.1919
 

Dyspensa wystawiona przez kurię diecezjalną wrocławską dla Jana Dudy i Albertyny Hallacz podpisana przez generalnego wikariusza arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu Alfonsa Blaeschke / Wrocław (Breslau) 2.12.1919
 

Korespondencja Konstantego Żmigrodzkiego, dyrektora Muzeum Polskiego w Rapperswilu skierowana do nieustalonego profesora w sprawach prywatnych oraz wzmiankowaniem na temat swej pracy artystycznej (m.in. medalu ku czci Władysława Reymonta) i naukowej / Rapperswil 30.03.1926
 

List z wikariatu generalnego arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu podpisane przez wikariusza generalnego Alfonsa Blaeschke do księdza Urbana, proboszcza w Janowicach, wyrażające zgodę na jego urlop w Bad Reichenhall i mianowanie na zastępstwo księdza Widlaka z Szemrowic / Wrocław (Breslau) 1.06.1932
 

Ruda Śląska (Wirek)
 
Zaznacz wszystko