Przeglądanie katalogu
Hasło: P


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Dokument w języku łacińskim, dotyczący spraw spadkowych dóbr Pabierowice powiat grójecki / Warszawa 16.07.1781
 

List w języku niemieckim do sądu książęcego w Starej Kuźni (ówcześnie powiat Pszczyna, obecnie Mikołów), na ręce radcy sądowego Wiebmera z Pszczyny, od chałupnika Jonka Masurka (zamiast podpisu krzyżyki, świadek tego "podpisu"- Wanjek) ze Starej Kuźni / 24.06.1827
 

Program Partii Państwowości Polskiej założonej przez Władysława Studnickiego / Petersburg (Warszawa?) 1905
 

Sprawozdanie kustosza Katedry Płockiej księdza Tomasza Kowalewskiego / Płock 16.10.1906
 

Jubileuszowa odezwa cara Mikołaja II Romanowa z okazji 300 lecia dynastii Romanowów (1613-1913) / Petersburg (?) 21.02.1913
 

Druk patriotyczny autorstwa Bolesława Zdziarskiego / Zdziar Wielki (?) luty 1915
 

Pismo do Sądu Legionów Polskich w Dęblinie z 3.07.1917 (An das Gericht der polnischen Legionen in Demblin) majora-audytora Martusiewicza Justizreferent das k.u.k. Kreiskommandos in Piotrków [Piotrków Trybunalski] (Odpis)
 

Pismo do Sądu Legionów Polskich w Dęblinie (An das Gericht der polnischen Legionen in Demblin) z 3.07.1917 majora-audytora Martusiewicza Justizreferent das k.u.k. Kreiskommandos in Piotrków [Piotrków Trybunalski] (Odpis)
 

Dyspensa wystawiona przez kurię diecezjalną wrocławską dla Johannesa Gomółki i Johanny Burda z Pogrzebienia podpisana przez generalnego wikariusza arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu Alfonsa Blaeschke / Wrocław (Breslau) 2.01.1917
 

Dyspensa wystawiona przez kurię diecezjalną wrocławską dla Jana Dudy i Albertyny Hallacz podpisana przez generalnego wikariusza arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu Alfonsa Blaeschke / Wrocław (Breslau) 2.12.1919
 

Dyspensa wystawiona przez kurię diecezjalną wrocławską dla Karola Kollorz i Augusty Kollorz-Wilk z Pogrzebienia podpisana przez generalnego wikariusza arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu Alfonsa Blaeschke / Wrocław (Breslau) 13.12.1919
 

Popis rytmiki w Poznaniu 13.06.1948 / Poznań
 

Piła
 

Zestaw 2 dokumentów sądowych w języku rosyjskim dotyczących spraw majątkowych i nieruchomości: 1) Wypis z ksiąg majątku i folwarku Przanowice w ówczesnym powiecie brzezińskim, 22.09./5.10.1912 wydany Antoniemu Stebelskiemu przez sąd okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim 16./28.09.1912 i uwierzytelniony przez moskiewskiego notariusza Pawła Aleksiejewicza Sokołowa; 2) Dokument wystawiony w sądzie okręgowym / Piotrków Trybunalski 19.06 1914
 
Zaznacz wszystko