Przeglądanie katalogu
Hasło: Lwów


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Duplikat zaświadczenia o studiach (świadectwa studiów - Studien-Zeugniß) w języku niemieckim wydany dla studenta Andreasa Schindlera potwierdzające studia na kierunku budownictwa cywilnego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego wydany przez k.k. Direktor der philosophischen Studien z nieczytelnym podpisem i Professor Ignaz Chambrez (profesora Ignacego Chambreza) / Lwów (Lemberg) 30.05.1827
 

Pismo w języku niemieckim do konsystorza metropolitalnego we Lwowie, m.in. w sprawie wikarego Klemensa Postępskiego, 6.01.1860
 

Obwieszczenie Magistratu Lwowa w sprawie nowego porządku miar i wag dla obrotu publicznego / Lwów 27.04.1874
 

Świadectwo (zaświadczenie) lekarskie wydane przez okulistę dr Teodora Bałłabana w sprawie zwolnienia uczennicy I klasy liceum Heleny Baczewskiej z lekcji rysunku z powodu osłabienia wzroku / Lwów 1.02.1908; u dołu potwierdzenie przez urzędowego lekarza miejskiego z pieczęcią: Fizykat Król. Stoł. m. Lwowa / Lwów 4.02.1908
 

Znaczek kwesty dobroczynnej na nieustalony cel patriotyczny (chorągiewka na szpilce) / Kalisz 21.04.1919 [na odwrocie:] Znaczek kwesty dobroczynnej we Lwowie Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny w Krakowie na cele pomocy społecznej / Lwów 1917
 

Decyzja komisji werfikacyjnej Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego o wymiarze wynagrodzenia dla nauczyciela szkoły powszechnej w Wieliczce Władysława Gąsieckiego / Lwów 17.12.1921
 

Znaczek kwesty dobroczynnej na Towarzystwo Szkoły Ludowej / Lwów ca 1918
 

Znaczek kwesty dobroczynnej na internaty dla młodzieży szkolnej / Lwów ca 1918
 

Znaczek kwesty dobroczynnej we Lwowie Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny w Krakowie na cele pomocy społecznej / Lwów ca 1918
 

Znaczek kwesty dobroczynnej we Lwowie na kolonie wakacyjne uczniów szkół średnich / Lwów ca 1918
 

Znaczek kwesty dobroczynnej zorganizowanej przez lwowski Polski Związek Niewiast Katolickich (P.Z.N.K.) / Kraków ca 1919
 

Znaczek kwesty dobroczynnej na lwowski akademik / Lwów ca 1918
 

Znaczek lwowskiej kwesty dobroczynnej na obrońców Lwowa - uczniów szkół średnich / Lwów ca 1919
 

"Tlen" Lwowska Fabryka Chemiczna Sp. z o.o. we Lwowie ul. Ogrodnicka 7 / Lwów do 1939
 

"Tlen" Lwowska Fabryka Chemiczna Sp. z o.o. we Lwowie ul. Ogrodnicka 7 / Lwów do 1939
 
Zaznacz wszystko