Przeglądanie katalogu
Hasło: Kraków


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Dodatek do nr 15 krakowskiego czasopisma "Prawo Ludu" / Kraków ca 1900
 

Odpis dyplomu doktorskiego ukończenia studiów medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim przez Seweryna Feliksa Mateusza Piotrowskiego / Kraków 18.05.1897 z dedykacją na odwrocie Seweryna Piotrowskiego / Kraków 23.05.1897
 

Ulotka z informacją o Zjeździe Miłośników Ojczystych Zabytków Sztuki i Historii w Krakowie w dniach 3-4 lipca 1911 i jego programie z podaniem składu Komitetu Wykonawczego Zjazdu / Kraków czerwiec 1911
 

Odpis protokół posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Ziemskiego w Krakowie / Kraków 11.03.1913
 

Komunikat Sekretariatu Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych / Kraków 1914
 

Poświadczenie przynależności wydane dla Bronisławy Mól potwierdzające prawo przynależności do miasta Krakowa. Magistrat stoł. król. miasta Krakowa / Kraków 5.10.1915
 

Krakowska ulotka patriotyczna z tekstem wiersza: "Z dni przeżytych" Józefa (Jarosza) Hieronima Rychtera i herbem miasta / Kraków 1915
 

Firma Spira i Synowie w Krakowie / Kraków
 

firma Spira i Synowie / Kraków
 

Kraków / Laboratorium K. & A. Miklaszewski
 

Konwolut dokumentów dot. dr Jerzego Kublińskiego początkowo aplikanta sądowego w Krakowie, a następnie sędziego sądu grodzkiego we Frysztaku, a potem w Skawinie z okresu od 1.05.1925 do 7.11.1944
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Znaczek kwesty dobroczynnej zorganizowanej przez lwowski Polski Związek Niewiast Katolickich (P.Z.N.K.) / Kraków ca 1919
 

Apel do krakowskich członków Apostolstwa Modlitwy o datki na klasztor i gimnazjum w Chyrowie przez krakowskiego prowincjała Towarzystwa Jezusowego / Kraków nie przed 1883
 
Zaznacz wszystko