Przeglądanie katalogu
Hasło: Kraków


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Dodatek do nr 15 krakowskiego czasopisma "Prawo Ludu" / Kraków ca 1900
 

Pocztówka adresowana do Edwarda hr. Raczyńskiego w Krakowie wysłana przez Eugeniusza Kosińskiego / Rzeszów 20.11.1909
 

Ulotka z informacją o Zjeździe Miłośników Ojczystych Zabytków Sztuki i Historii w Krakowie w dniach 3-4 lipca 1911 i jego programie z podaniem składu jego Komitetu Wykonawczego / Kraków czerwiec 1911
 

Odpis protokół posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Ziemskiego w Krakowie / Kraków 11.03.1913
 

Korespondencja o tematyce prywatnej do dr Tadeusza Kowalskiego (późniejszego profesora, wybitnego orientalisty) nieustalonej autorki / Kraków 25.02.1914
 

Komunikat Sekretariatu Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych / Kraków 1914
 

Krakowska ulotka patriotyczna z tekstem wiersza: "Z dni przeżytych" Józefa (Jarosza) Hieronima Rychtera i herbem miasta / Kraków 1915
 

Poświadczenie przynależności wydane dla Bronisławy Mól potwierdzające prawo przynależności do miasta Krakowa. Magistrat stoł. król. miasta Krakowa / Kraków 5.10.1915
 

Kraków / Laboratorium K. & A. Miklaszewski
 

Kraków / Spira i Synowie
 

Kraków / Spira i Synowie
 

Konwolut dokumentów dot. dr Jerzego Kublińskiego początkowo aplikanta sądowego w Krakowie, a następnie sędziego sądu grodzkiego we Frysztaku, a potem w Skawinie z okresu od 1.05.1925 do 7.11.1944
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Znaczek kwesty dobroczynnej zorganizowanej przez lwowski Polski Związek Niewiast Katolickich (P.Z.N.K.) / Kraków ca 1919
 

Apel do krakowskich członków Apostolstwa Modlitwy o datki na klasztor i gimnazjum w Chyrowie przez krakowskiego prowincjała Towarzystwa Jezusowego / Kraków nie przed 1883
 
Zaznacz wszystko