Przeglądanie katalogu
Hasło: K


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Dodatek do nr 15 krakowskiego czasopisma "Prawo Ludu" / Kraków ca 1900
 

Znaczek ogólnopolskiej bożonarodzeniowej kwesty dobroczynnej na żołnierza polskiego / Kielce ca 1920
 

List w języku niemieckim specjalnego komisarza gospodarczego ds. regulacji posiadłości szlacheckich i chłopskich z Opola, Eckertha do sędziego Adametza z sądu dóbr Koszęcin i Boronów w sprawie terminu na spotkanie w Koszęcinie dotyczące regulacji kwestii majątków szlacheckich i chłopskich (termin na 2.01.1819) / Opole 4.01.1819
 

Druk z informacją o śmierci zakonnicy (elżbietanki) Maria Mathia Karol / Korfantów (Friedland O.-S.) 18.10.1906
 

Pocztówka adresowana do Edwarda hr. Raczyńskiego w Krakowie wysłana przez Eugeniusza Kosińskiego / Rzeszów 20.11.1909
 

Ulotka z informacją o Zjeździe Miłośników Ojczystych Zabytków Sztuki i Historii w Krakowie w dniach 3-4 lipca 1911 i jego programie z podaniem składu jego Komitetu Wykonawczego / Kraków czerwiec 1911
 

Odpis protokół posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Ziemskiego w Krakowie / Kraków 11.03.1913
 

Korespondencja o tematyce prywatnej do dr Tadeusza Kowalskiego (późniejszego profesora, wybitnego orientalisty) nieustalonej autorki / Kraków 25.02.1914
 

Komunikat Sekretariatu Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych / Kraków 1914
 

Krakowska ulotka patriotyczna z tekstem wiersza: "Z dni przeżytych" Józefa (Jarosza) Hieronima Rychtera i herbem miasta / Kraków 1915
 

Zaproszenie z programem "Przedstawienia dziecinnego" wystosowane przez Klub Dramatyczny Teatru Domu Rekonwalescentów Legionów Polskich / Kamieńsk bez daty
 

Poświadczenie przynależności wydane dla Bronisławy Mól potwierdzające prawo przynależności do miasta Krakowa. Magistrat stoł. król. miasta Krakowa / Kraków 5.10.1915
 

Program przedstawienia teatralnego granego w szpitalu legionowym na dochód funduszu wdów i sierot po legionistach / Kamieńsk 27.01.1916
 

Kraków / Spira i Synowie
 

Kraków / Laboratorium K. & A. Miklaszewski
 

Kraków / Spira i Synowie
 

Znaczek cięty kwesty dobroczynnej w Końskich (powiat konecki) zorganizowanej przez Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich / Końskie 15.08.1919
 

Znaczek kwesty dobroczynnej na odzież dla biednych zorganizowanej przez Sekcję Rozdawnictwa Odzieży przy Kaliskim Towarzystwie Dobroczynności / Kalisz 9.04.1919
 

Znaczek kwesty dobroczynnej na nieustalony cel patriotyczny (chorągiewka na szpilce) / Kalisz 21.04.1919 [na odwrocie:] Znaczek kwesty dobroczynnej we Lwowie Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny w Krakowie na cele pomocy społecznej / Lwów 1917
 

Znaczek kwesty dobroczynnej na kielecki Zakład Salezjański / Kielce [6.06.1920]
 

Znaczek kwesty dobroczynnej na kielecki Zakład Salezjański / Kielce 6.06.1920
 

Znaczek cięty kwesty dobroczynnej odbytej w Niekłaniu powiat konecki na Polski Biały Krzyż / Niekłań 28.06.1921
 

Znaczek ogólnopolskiej kwesty dobroczynnej w Koniecpolu w powiecie częstochowskim na zdemobilizowanych żołnierzy po wojnie polsko-bolszewickiej / Koniecpol marzec 1921
 

Znaczek wycinany kwesty dobroczynnej odbytej w Stąporkowie powiat konecki na Stąporkowską Straż Ochotniczą / Stąporków 6.08.1922
 

Konwolut dokumentów dot. dr Jerzego Kublińskiego początkowo aplikanta sądowego w Krakowie, a następnie sędziego sądu grodzkiego we Frysztaku, a potem w Skawinie z okresu od 1.05.1925 do 7.11.1944
 

Polski Związek Zachodni Zarząd Okręgowy w Katowicach pismo do Zarządu Obwodu PZZ w Opolu / Katowice 16.04.1948
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Kraków / Fabryka Wód Mineralnych i Leczniczych K. Rząca i Chmurski
 

Znaczek kwesty dobroczynnej zorganizowanej przez lwowski Polski Związek Niewiast Katolickich (P.Z.N.K.) / Kraków ca 1919
 

Znaczek ogólnopolskiej kwesty dobroczynnej Polskiego Białego Krzyża na żołnierza polskiego / Kielce [21.06.] 1919 albo 1920
 
Zaznacz wszystko