Przeglądanie katalogu
Hasło: J


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

List w języku niemieckim Górnośląskiego Kolegium Krajowego (Oberschlesiches Landschaft Collegium) z Raciborza do Wyższego Górnośląskiego Sądu Krajowego w Raciborzu w sprawie kosztów hipotecznych na majątku Jawornitz (ponad 5 talarów) [Jawornica powiat Lubliniec]. Sąd w odpowiedzi z 9.12.1823 r. przedstawia wyszczególnienie tych opłat i prosi o szybką realizację ich spłaty / Racibórz (Ratibor) 28.11.1823
 

Korespondencja urzędowa w języku niemieckim w sprawie listu zastawnego nr 16 na 500 talarów na Jawornicy (Jawornica=Jawornitz powiat Lubliniec) / 1848
 

Znaczek kwesty dobroczynnej w Jarosławiu na pomoc dla rodzin żołnierzy w wojnie polsko-bolszewickiej / Jarosław 1919
 
Zaznacz wszystko