Przeglądanie katalogu
Hasło: C


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Upoważnienie biskupa wrocławskiego Heinricha Förstera (w języku niemieckim) dla księdza Zawadzky'ego (Zawadzkiego) z Janowic w sprawie poświęcenia dzwonu kaplicy w Żerdzinach / Wrocław (Breslau) 12.02.1873 oraz na odwrocie adnotacja ks. Zawadzky'ego (Zawadzkiego) / Janowice (Janowitz) 14.02.1873
 

Pismo w języku niemieckim kardynała Georga von Koppa biskupa wrocławskiego do księdza Zawadzkiego z Janowic w sprawie opinii rzeczoznawczej architekta Ebersa dot. plebanii janowickiej / Wrocław (Breslau) 19.05.1893
 

Korespondencja kardynała Georga von Koppa biskupa wrocławskiego w sprawie Kolonii Wilhelmsdorf (Kolonia Pawłów) i jej przeniesienia do parafii w Pawłowie / Wrocław (Breslau) 23.09.1902
 

Pismo w języku niemieckim kardynała Georga von Koppa biskupa wrocławskiego do proboszcza Zawadzkiego w Janowicach dot. przypisania do parafii w Janowicach nowych parcel mieszkalnych, m.in. z Żerdzin i Ocic (Ober Ottitz, obecnie dzielnica Raciborza) / Wrocław (Breslau) 10.04.1902
 

Komunikat górnośląskiej niemieckiej organizacji sportowej "Oberschlesischer Spiel- und Eislauf-Verband" adresowana (koperta) do nauczyciela Klose w Wieszowej / Chorzów (Batory) (Bismarckhütte) 21.02.1916
 

Znaczek stemplowy cięty kwesty dobroczynnej zorganizowanej w Ciechocinku powiat aleksandrowski przez Ciechocińskie Towarzystwo Dobroczynności / Ciechocinek 1919
 

Znaczek cięty kwesty dobroczynnej odbytej w Częstochowie na Szpital Dziecięcy św. Wincentego w Warszawie / Częstochowa luty 1920
 

Znaczek ogólnopolskiej kwesty dobroczynnej w Koniecpolu w powiecie częstochowskim na zdemobilizowanych żołnierzy po wojnie polsko-bolszewickiej / Koniecpol marzec 1921
 

Znaczek ogólnopolskiej kwesty dobroczynnej w Częstochowie na zdemobilizowanych żołnierzy po wojnie polsko-bolszewickiej / Częstochowa marzec 1921
 

List z wikariatu generalnego arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu podpisane przez wikariusza generalnego Alfonsa Blaeschke do księdza Urbana, proboszcza w Janowicach, wyrażające zgodę na jego urlop w Bad Reichenhall i mianowanie na zastępstwo księdza Widlaka z Szemrowic / Wrocław (Breslau) 1.06.1932
 

Znaczek cięty kwesty dobroczynnej na straż ogniową w Babicach powiat chrzanowski / Babice bez daty ca 1915
 

Znaczek cięty kwesty dobroczynnej na straż ogniową w Babicach powiat chrzanowski / Babice bez daty ca 1915
 
Zaznacz wszystko