Przeglądanie katalogu
Hasło: C


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Pismo w języku niemieckim kardynała Georga von Koppa biskupa wrocławskiego do księdza Zawadzkiego z Janowic w sprawie opinii rzeczoznawczej architekta Ebersa dot. plebanii janowickiej / Wrocław (Breslau) 19.05.1893
 

Pismo w języku niemieckim kardynała Georga von Koppa biskupa wrocławskiego do proboszcza Zawadzkiego w Janowicach dot. przypisania do parafii w Janowicach nowych parcel mieszkalnych, m.in. z Żerdzin i Ocic (Ober Ottitz, obecnie dzielnica Raciborza) / Wrocław (Breslau) 10.04.1902
 

Korespondencja kardynała Georga von Koppa biskupa wrocławskiego w sprawie Kolonii Wilhelmsdorf (Kolonia Pawłów) i jej przeniesienia do parafii w Pawłowie / Wrocław (Breslau) 23.09.1902
 

List przeora Jasnej Góry ks. Eugeniusza Rejmana do Ojca Świętego papieża Piusa X w sprawach kultu jasnogórskiego i przyznania odpustu zupełnego i odpowiedź papieża Piusa X z 10.06.1906 / Częstochowa 1906
 

Komunikat górnośląskiej niemieckiej organizacji sportowej "Oberschlesischer Spiel- und Eislauf-Verband" adresowana (koperta) do nauczyciela Klose w Wieszowej / Chorzów (Batory) (Bismarckhütte) 21.02.1916
 

Częstochowa / "Monopol" Leon Giełdowski
 

List z wikariatu generalnego arcybiskupstwa wrocławskiego we Wrocławiu podpisane przez wikariusza generalnego Alfonsa Blaeschke do księdza Urbana, proboszcza w Janowicach, wyrażające zgodę na jego urlop w Bad Reichenhall i mianowanie na zastępstwo księdza Widlaka z Szemrowic / Wrocław (Breslau) 1.06.1932
 

Częstochowa / Wytwórnia Cukrów Markowski i Jaśkiewicz
 

Częstochowa / Wytwórnia Cukrów Markowski i Jaśkiewicz
 

Częstochowa / Wytwórnia Cukrów Markowski i Jaśkiewicz
 

Częstochowa / Wytwórnia Cukrów Markowski i Jaśkiewicz
 

Częstochowa / Wytwórnia Cukrów Seweryn Jaśkiewicz
 

Częstochowa / Wytwórnia Cukrów i Czekolady Tutankhamen
 

Częstochowa / Wytwórnia Cukrów Seweryn Jaśkiewicz
 

Wytwórnia Artykułów Spożywczych "Laura" E. Żak i S-ka / Częstochowa do 1947
 

Częstochowa / Wytwórnia Cukrów Seweryn Jaśkiewicz
 

Częstochowa / Wytwórnia Cukrów Seweryn Jaśkiewicz
 

"Monopol" Leon Giełdowski / Częstochowa do 1939
 
Zaznacz wszystko