Przeglądanie katalogu
Hasło: Łódź


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Koncert symfoniczny Filharmonii Łódzkiej / Łódź 1948
 

Występ w Łodzi Ewy Bandrowskiej-Turskiej / Łódź 1952
 

Zestaw 2 dokumentów sądowych w języku rosyjskim dotyczących spraw majątkowych i nieruchomości: 1) Wypis z ksiąg majątku i folwarku Przanowice w ówczesnym powiecie brzezińskim, 22.09./5.10.1912 wydany Antoniemu Stebelskiemu przez sąd okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim 16./28.09.1912 i uwierzytelniony przez moskiewskiego notariusza Pawła Aleksiejewicza Sokołowa; 2) Dokument wystawiony w sądzie okręgowym / Piotrków Trybunalski 19.06 1914
 

Występ Adolfa Dymszy w Łodzi / Łódź ca 1948
 

Łódź
 
Zaznacz wszystko