Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:znaczek propagandowy
Hasło:Niemiecki znaczek propagandowy z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku / Górny Śląsk 1920-1921
Autor:
Według:
Tytuł:Was der Deutsche gesät, Darf der Deutsche auch ernten
Technika:Litografia jednobarwna 4x4 cm
Cena:200 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek kwesty dobroczynnej we Lwowie na kolonie wakacyjne uczniów szkół średnich / Lwów ca 1918
Autor:-
Według:
Tytuł:Na kolonie wakacyjne uczniów szkół średnich
Technika:Druk 2x10 cm
Cena:140 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek kwesty dobroczynnej na internaty dla młodzieży szkolnej / Lwów ca 1918
Autor:-
Według:
Tytuł:Na bursy dla młodzieży szkolnej
Technika:Litografia jednobarwna 5x4 cm
Cena:150 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek kwesty dobroczynnej na ubogich uczniów / Lwów 1917 / Wilhelm Wachtel (?)
Autor:Sygnatura: "W. W. 1917.".
Według:
Tytuł:Na ubogich uczniów
Technika:Litografia jednobarwna 7x6 cm
Cena:220 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek kwesty dobroczynnej na Towarzystwo Szkoły Ludowej / Lwów ca 1918
Autor:-
Według:
Tytuł:T. S. L. "Niechaj żywi nie tracą nadziei".... [nadruk:] Polski Komitet Ratunkowy dla [...] Lwów, ul. Fredry 1, 3,"
Technika:Litografia jednobarwna + stempel 4x12 cm
Cena:160 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek kwesty dobroczynnej na lwowski akademik / Lwów ca 1918
Autor:-
Według:
Tytuł:Dom Akademicki im. A. Mickiewicza
Technika:Litografia jednobarwna 4x4 cm
Cena:150 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek ząbkowany kwesty dobroczynnej na lwowskie kuchnie wojenne / Lwów ca 1916
Autor:-
Według:
Tytuł:Na lwowskie kuchnie wojenne - Für Lembereger Kriegsküchen
Technika:Litografia jednobarwna 4x3 cm
Cena:150 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek kwesty dobroczynnej we Lwowie Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny w Krakowie na cele pomocy społecznej / Lwów ca 1918
Autor:-
Według:
Tytuł:K. B. K.
Technika:Druk 4x5 cm
Cena:140 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek lwowskiej kwesty dobroczynnej na ochronę grobów / Lwów 1919
Autor:-
Według:
Tytuł:[Ochrona grobów]
Technika:Litografia jednobarwna 6x4 cm
Cena:120 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek kwesty dobroczynnej przeznaczonej na inwalidów, wdowy i sieroty zorganizowanej przez stowarzyszenie "Wspólność" / Lwów 6.07.1919
Autor:-
Według:
Tytuł:Na dochód inwalidów, wdów i sierot Stow. Br. Pom. Rękodz. i Przem. "Wspólność"
Technika:Litografia barwna 6x6 cm
Cena:250 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek lwowskiej kwesty dobroczynnej na polskich inwalidów / Lwów 1916
Autor:-
Według:
Tytuł:Tow. Opieki nad Inwalidami Polakami 1916 Virtuti Militari
Technika:Litografia jednobarwna tłoczona 4x3 cm
Cena:150 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek lwowskiej kwesty dobroczynnej na obrońców Lwowa - uczniów szkół średnich / Lwów ca 1919
Autor:-
Według:
Tytuł:Obrońcom Lwowa uczniom szkół średnich
Technika:Druk 3x5 cm
Cena:220 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek lwowskiej kwesty dobroczynnej na obrońców Lwowa / Lwów 6.04.1919
Autor:-
Według:
Tytuł:[Panorama Lwowa z postacią ochotnika lwowskiego i monogramem KZ (albo ZK)]
Technika:Litografia jednobarwna 7x7 cm
Cena:250 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek kwesty dobroczynnej na Legiony Polskie / Lwów 1915
Autor:-
Według:
Tytuł:
Technika:Litografia jednobarwna 9x8 cm
Cena:250 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek krakowskiej kwesty dobroczynnej / Kraków ca 1919
Autor:-
Według:
Tytuł:Państwowy Związek Samoistnych Krawców, Krawczyń i pokr. zawodów Zjednoczonej Polski w Krakowie.
Technika:Stempel 5x5 cm
Cena:100 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek kwesty dobroczynnej na Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża (PTCK) / Kraków 19.10.1919
Autor:-
Według:
Tytuł:┼ P. T. C. K.
Technika:Litografia jednobarwna 6x5 cm
Cena:150 zł


Typ:znaczek dobroczynny
Hasło:Znaczek dobroczynny na kolonie wakacyjne dla młodzieży szkół średnich Kraków i Podgórza / Kraków i Kraków (Podgórze) ca 1918
Autor:-
Według:
Tytuł:Na Kolonie Wakacyjne dla uczniów szkół średnich Krakowa i Podgórza 1 Kor.
Technika:Druk kartonie 6x6 cm
Cena:200 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek kwesty dobroczynnej na kolonie wakacyjne dla młodzieży szkół średnich Kraków i Podgórza / Kraków i Kraków (Podgórze) ca 1918
Autor:-
Według:
Tytuł:Na Kolonie Wakacyjne dla uczniów szkół średnich Krakowa i Podgórza
Technika:Druk na kartonie 4x4 cm
Cena:140 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek krakowskiej nieustalonej kwesty dobroczynnej / Kraków 16.-19.11.1919
Autor:-
Według:
Tytuł:Kraków 16 - 19 listopada 1919.
Technika:Druk 2x6 cm
Cena:120 zł


Typ:znaczek kwestarski
Hasło:Znaczek kwesty dobroczynnej zorganizowanej przez lwowski Polski Związek Niewiast Katolickich (P.Z.N.K.) / Kraków ca 1919
Autor:-
Według:
Tytuł:P. Z. N. K.
Technika:Litografia jednobarwna 5x6 cm
Cena:160 zł


Zaznacz wszystko