Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:afisz
Hasło:Kraków
Autor:
Według:
Tytuł:"Sekcja Szermiercza T. G. Sokół, Kraków, ul. Piłsudskiego 27 urządza w sali własnej w dniach 28 i 29 czerwca 1947 r. (sobota i niedziela) w porozumieniu z P. Z. S. oraz P. Urzędem W. F. i P. W. pod protektoratem: Wojewody Krakowskiego ob. Dr. K. Pasenkiewicza, Konsula honorowego Czechosłowacji F. Weselly'ego, Dow. Okr. Wojskowego Gen. Dyw. K. Prus-Więckowskiego, Prezyd. m. Krakowa ob. S. Wolasa, Rektora U. J. prof. Dr. F. Waltera, Rektora A. G. prof. Dr. W. Goetla spotkanie międzypaństwowe repr. akademickiej Czechosłowacja - Polska Zawody są eliminacją przed Olimpiadą Akademicką w Paryżu [...]"
Technika:Druk jednostronny 48x63 cm.
Cena:170 zł


Typ:afisz
Hasło:Poznań
Autor:
Według:
Tytuł:"Państwowy Teatr Polski Niedziela, dnia 13 czerwca o godz. 12 przed poł. Popis Szkoły Rytmiki i Plastyki Marceli Hildebrandt-Pruskiej W programie popis zespołu dzieci i dorosłych Kompozycje plastyczne do utworów Bacha, Beethovena, Händla, Chopina, Koczalskiego, Maciejewskiego i innych [...]"
Technika:Druk jednostronny 43x61 cm.
Cena:150 zł


Typ:klepsydra
Hasło:Sieradz
Autor:
Według:
Tytuł:"Ś. P. Michał Podsiadły Opatrzony świętymi Sakramentami, po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, zmarł w Panu dnia 19 lipca 1948 r., przeżywszy lat 70. [...]"
Technika:Druk jednostronny 31x43 cm.
Cena:50 zł


Typ:klepsydra
Hasło:Sieradz
Autor:
Według:
Tytuł:"Opatrzona świętymi Sakramentami zmarła dnia 12 października 1949 roku Ś. P. Aniela Tomkowska z Zająców emerytka - przeżywszy lat 82 [...]"
Technika:Druk jednostronny 31x43 cm.
Cena:50 zł


Typ:zarządzenie
Hasło:Malbork
Autor:
Według:
Tytuł:"Zarządzenie [...] zakazuje się pobierania wody z zaworów pożarowych sieci wodociągowej przez osoby niepowołane, bez specjalnego zezwolenia Zakładów Miejskich [...] Malbork, dnia 17 lipca 1947 r. Zarząd Miejski w Malborku Zakłady Miejskie"
Technika:Druk jednostronny 31x42 cm.
Cena:80 zł


Typ:afisz
Hasło:Łódź
Autor:
Według:
Tytuł:"Wielki koncert symfoniczny dyrygent: Wacław Smetaček (Praga) solistka: Maria Wiłkomirska fortepian [...]. Sala Kina "Bałtyk" Narutowicza 20 Filharmonia Łódzka Dyrektor: Zdzisław Gorzyński piątek 19 marca 1948 godzina 20"
Technika:Druk jednostronny 61x85 cm.
Cena:200 zł


Typ:ogłoszenie / afisz
Hasło:Tczew
Autor:D. Cichocki
Według:
Tytuł:"Zarząd Miejski w Tczewie Oddział Oświaty, Kultury i Sztuki Ogłoszenie Zarząd Miejski zawiadamia, że od dnia 28 stycznia 1949 r. odbędą się zapisy na I semestr do Miejskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie. [...] Burmistrz (-) D. Cichocki"
Technika:Druk jednostronny 43x31 cm.
Cena:100 zł


Typ:ogłoszenie / afisz
Hasło:Tczew
Autor:
Według:
Tytuł:"Starostwo Powiatowe Powiatowy Inspektorat Oświaty Rolniczej w Tczewie Ogłoszenie w sprawie zapisów do średniej szkoły rolniczej [...] Dyrekcja"
Technika:Druk jednostronny 43x31 cm.
Cena:100 zł


Typ:ogłoszenie / afisz
Hasło:Tczew
Autor:
Według:
Tytuł:"Zakład Doskonalenia Rzemiosła Gdańsk Oddział w Tczewie Ogłasza zapisy na 3-miesięczny kurs czeladniczy [...]"
Technika:Druk jednostronny 43x31 cm.
Cena:100 zł


Typ:ogłoszenie / afisz
Hasło:Tczew
Autor:
Według:
Tytuł:"Ogłoszenie. Dyrekcja Szkoły Umuzykalniającej i Niższej Szkoły Muzycznej Powiatowego Związku Samorządowego w Tczewie oznajmia, że: Zapisy Kandydatów na rok szkolny 1948/49 odbędą się w sekretariacie szkoły przy Pl. św. Grzegorza nr. 6 [...] Dyrekcja"
Technika:Druk jednostronny 43x31 cm.
Cena:100 zł


Typ:ogłoszenie / afisz
Hasło:Sieradz
Autor:
Według:
Tytuł:"Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Spółdzielcze w Sieradzu Przyjmuje Zapisy na rok szkolny 1948/49 [...] Dyrekcja"
Technika:Druk jednostronny 61x43 cm.
Cena:120 zł


Typ:obwieszczenie
Hasło:Tczew
Autor:
Według:
Tytuł:"Państwowa Szkoła Powszechna dla Dorosłych w Tczewie. Chcesz uzyskać Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej? Zapisz się na Kurs wieczorowy dla Dorosłych [...]"
Technika:Druk jednostronny 22x61 cm.
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:Ruda Śląska (Wirek)
Autor:
Według:
Tytuł:"Uwaga Sportowcy Wirku i okolicy [...] Sekcja Bokserska Z. K. S. "Górnik" Wirek organizuje w dniach 16, 17, 18 i 19 czerwca 1949 roku indywidualne Mistrzostwa Bokserskie Wirku W mistrzostwach mogą uczestniczyć mieszkańcy Bykowiny, Czarnego Lasu, Halemby oraz Wirku [...]"
Technika:Druk jednostronny 43x61 cm.
Cena:250 zł


Typ:zarządzenie / afisz
Hasło:Piła
Autor:M. Manowski
Według:
Tytuł:"Zarządzenie Starosty Powiatowego w Pile Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19. lipca 1919 r. o przymusowym szczepieniu ochronnym przeciwko ospie (Dz. P.P.P. Nr. 63. poz. 372) zarządzam przymusowe szczepienie ochronne przeciw ospie na terenie tut. powiatu. [...] Starosta Powiatowy Pilski (-) M. Manowski"
Technika:Druk jednostronny 60x42 cm.
Cena:120 zł


Typ:obwieszczenie
Hasło:Gdańsk
Autor:
Według:
Tytuł:"Regulamin Pracy [...] (Na zasadzie art. art. 48 - 55 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16. III. 1928 r. o umowie o pracę robotnikó, Dz. Ust. R. P. Nr 35/28 poz. 324). Każdy robotnik (ca) zobowiązany (a) jest znać regulamin pracy. [...]"
Technika:Druk jednostronny 42x61 cm.
Cena:120 zł


Typ:afisz
Hasło:Tczew
Autor:
Według:
Tytuł:"Dzieci przedszkola R. T. P. D. w Tczewie urządzają dnia 20-go lutego 1949 r. o godz. 15-tej w auli Państw. Liceum Ogólnokszt. przy ul. Stalina Bal Karnawałowy [...] Koło Rodzicielskie przy Przedszkolu R. T. P. D."
Technika:Druk jednostronny 43x30 cm.
Cena:100 zł


Typ:afisz
Hasło:Wejherowo
Autor:
Według:
Tytuł:"[...] Po wielkich sukcesach w Ameryce, Kanadzie, Francji i Belgii Gruszczyński śpiewak ociemniały bohater filmu "Pieśń w mroku" wystąpi wraz z Ireną Murawską (sopran) i prof. Wiewiórowską (fortepian) w wielkim repertuarze koncertowym [...]"
Technika:Druk jednostronny 43x62 cm.
Cena:150 zł


Typ:obwieszczenie / regulamin
Hasło:Siemianowice Śląskie
Autor:W. Fitzner
Według:
Tytuł:"Arbeits=Ordnung für die in der Dampfkessel-Fabrik und Brückenbau-Anstalt von W. Fitzner, Laurahütte beschäftigten Arbeiter. [...]. Laurahütte, den 19. Februar 1892 W. Fitzner. Anhang . Auszug aus den Abänderungen der Gewerbe=Ordnung vom 1. Juni 1891 [...].
Technika:Druk jednostronny 67x45 cm.
Cena:350 zł


Typ:afisz
Hasło:Łódź
Autor:
Według:
Tytuł:"Klub Pracowniczy (Tabarin) Narutowicza 20. Jedyny w Łodzi lokal z występami artystycznymi [...] Nowy świetny zespół jazzowy pod dyrekcją Wacława Szuberskiego [...]"
Technika:Druk jednostronny 50x70 cm.
Cena:150 zł


Typ:ogłoszenie
Hasło:Tczew
Autor:
Według:
Tytuł:"Państwowa Szkoła Powszechna dla Dorosłych w Tczewie Ogłoszenie Państwowa Szkoła Powszechna dla Dorosłych w Tczewie daje możność każdemu zdobycia świadectwa z ukończenia szkoły podstawowej i dalsze możliwości kształcenia bez względu na wiek i pracę zawodową [...] Tczew, dnia 26. VIII. 1948 r. Kierownictwo Szkoły"
Technika:Druk jednostronny 61x43 cm.
Cena:100 zł


Zaznacz wszystko