Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
dokument kościelny
Datowowanie:
1893
Hasło:
Pismo w języku niemieckim kardynała Georga von Koppa biskupa wrocławskiego do księdza Zawadzkiego z Janowic w sprawie opinii rzeczoznawczej architekta Ebersa dot. plebanii janowickiej / Wrocław (Breslau) 19.05.1893
Tytuł:
Autor:
Der Fürstbischof G. Card. Kopp
Cena:
340 zł

Typ:
dokument kościelny
Datowowanie:
1902
Hasło:
Pismo w języku niemieckim kardynała Georga von Koppa biskupa wrocławskiego do proboszcza Zawadzkiego w Janowicach dot. przypisania do parafii w Janowicach nowych parcel mieszkalnych, m.in. z Żerdzin i Ocic (Ober Ottitz, obecnie dzielnica Raciborza) / Wrocław (Breslau) 10.04.1902
Tytuł:
Autor:
Der Fürstbischof G. Card. Kopp
Cena:
400 zł

Zaznacz wszystko