Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
świadectwo lekarskie
Datowowanie:
1908
Hasło:
Świadectwo (zaświadczenie) lekarskie wydane przez okulistę dr Teodora Bałłabana w sprawie zwolnienia uczennicy I klasy liceum Heleny Baczewskiej z lekcji rysunku z powodu osłabienia wzroku / Lwów 1.02.1908; u dołu potwierdzenie przez urzędowego lekarza miejskiego z pieczęcią: Fizykat Król. Stoł. m. Lwowa / Lwów 4.02.1908
Tytuł:
Autor:
T Bałłaban / nieczytelny podpis
Cena:
400 zł

Zaznacz wszystko