Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
ulotka
Datowowanie:
Hasło:
Dodatek do nr 15 krakowskiego czasopisma "Prawo Ludu" / Kraków ca 1900
Tytuł:
Bolesław Czerwieński: Czerwony sztandar; Marsylianka robotnicza; Pieśń pracy; Gdy naród do boju wystąpił [...]; Międzynarodówka
Autor:
Cena:
180 zł

Typ:
druk jarmarczny
Datowowanie:
Hasło:
Włoski satyryczny jarmarczny druk ulotny z 1899
Tytuł:
Un Parroco che ha cambiato 28 serve in meno di un anno
Autor:
Cena:
220 zł

Typ:
dokument urzędowy
Datowowanie:
Hasło:
Pismo urzędowe w języku niemieckim do urzędu powiatowego we Lwowie w sprawie majątku Sokołów (powiat Stryj) [Ludwika] hr. Steckiego / 4.04.1849
Tytuł:
Autor:
Cena:
300 zł

Typ:
zaświadczenie o studiach
Datowowanie:
1827
Hasło:
Duplikat zaświadczenia o studiach (świadectwa studiów - Studien-Zeugniß) w języku niemieckim wydany dla studenta Andreasa Schindlera potwierdzające studia na kierunku budownictwa cywilnego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego wydany przez k.k. Direktor der philosophischen Studien z nieczytelnym podpisem i Professor Ignaz Chambrez (profesora Ignacego Chambreza) / Lwów (Lemberg) 30.05.1827
Tytuł:
Autor:
k.k. Direktor der philosophischen Studien z nieczytelnym podpisem / Professor Ignaz Chambrez
Cena:
500 zł

Typ:
prospekt wydawniczy
Datowowanie:
1838
Hasło:
subskrypcja wydawnictwa / Głogów (Glogau) 10.05.1838
Tytuł:
Ew. Hochwürden erlaubt sich der unterzeichnette Verein anbei einige Subscriptions=Listen zu übersenden [...]. Glogau den 10. May 1838. Der Wohlthätigkeits-Verein
Autor:
Der Wohlthätigkeits-Verein
Cena:
180 zł

Typ:
statut
Datowowanie:
1843
Hasło:
The Polish Economical and Clothing Society London / Londyn marzec 1843
Tytuł:
Rules of the Polish Economical and Clothing Society Established in March, 1843
Autor:
Cena:
340 zł

Typ:
zbiór dokumentów / książka kwitowa
Datowowanie:
1844
Hasło:
Zbiór rachunków i pokwitowań w języku niemieckim związany z parafią w Wojnowicach w powiecie raciborskim za rok 1844
Tytuł:
Beiläge zur Kirchen-Rechnung von Woinowitz pro 1844
Autor:
Cena:
400 zł

Typ:
list pasterski
Datowowanie:
1848
Hasło:
List pasterski bp. wrocławskiego Melchiora von Diepenbrocka z rozważaniami bożonarodzeniowymi / Wrocław (Breslau) 24.12.1848
Tytuł:
Melchior durch Gottes Erbarmung und des h. apostolischen stuhles Gnade Fürst-Bischof von Breslau, Doctor der Theologie etc. Unseren geliebten Diöcesanen Weihnachts=Gruß und Weihnachts=Frieden von Gott dem Vater durch unseren Herrn Jesus Christus! Amen [...] Gegeben Breslau am Feste der menschwerdung useres Herrn Jesu Christi 1848. Melchior. Paintner, Sekret
Autor:
Melchior / Paintner, Sekret.
Cena:
220 zł

Typ:
broszura polityczna
Datowowanie:
1849
Hasło:
Anonimowa niemiecka broszura polityczna w sprawach konstytucji pruskiej / Berlin 28.03.1849
Tytuł:
Zweiter Bericht
Autor:
Cena:
220 zł

Typ:
konwolut dwóch losów
Datowowanie:
1849-1850
Hasło:
Zestaw 2 losów pruskiej loterii państwowej Ein Viertel-Loos: 27.10.1849 Erste Klasse; 5.01.1850 Zweite Klasse oraz koperty z epoki w której losy były przechowywane z pieczęcią lakową / Berlin 1849-1850
Tytuł:
Ein Viertel-Loos. No 53516. Erste Klasse. Königl. Pr. 101ste Klassen-Lotterie; Ein Viertel-Loos. No 53516. Zweite Klasse. Königl. Pr. 101ste Klassen-Lotterie / Königl. Preuss. General-Lotterie-Direction
Autor:
Der bestallte Einnehmer [...] / Der Unterreinnehmer [...]
Cena:
1400 zł

Typ:
dokument urzędowy
Datowowanie:
1860
Hasło:
Pismo w języku niemieckim do konsystorza metropolitalnego we Lwowie, m.in. w sprawie wikarego Klemensa Postępskiego, 6.01.1860
Tytuł:
Autor:
Podpis nieczytelny
Cena:
220 zł

Typ:
zestaw dwóch druków jubileuszowch
Datowowanie:
1864
Hasło:
Druki okolicznościowe w języku niemieckim wydane na jubileusz Eduard Wentzel / Głogów (Glogau) 5.11.1864
Tytuł:
1) Am Tage des Directorats-Jubiläums Sr. Hochwohlgeboren des Herrn Director Dr. Wentzel, Ritters sc., von seinen Freunden gesungen am 5. November 1864; 2) Inc.: Gaudeamus igitur, Hodie jubilemus! [...] Exc.: Doceat annos multos! P. - O. - G
Autor:
2) P. - O. - G.
Cena:
300 zł

Typ:
ulotka
Datowowanie:
1870
Hasło:
Literary Association of the Friends of Poland (Stowarzyszenie Literackie Przyjaciół Polski) / Londyn 23.06.1870
Tytuł:
Bez tytułu / [Literary Association of the Friends of Poland; London 23rd June, 1870]
Autor:
Kinnaird, President. W. Li. Birkbeck, Hon. sec.
Cena:
220 zł

Typ:
obwieszczenie
Datowowanie:
1874
Hasło:
Obwieszczenie Magistratu Lwowa w sprawie nowego porządku miar i wag dla obrotu publicznego / Lwów 27.04.1874
Tytuł:
Obwieszczenie. L. 39399. z r. 1873
Autor:
Cena:
300 zł

Typ:
obwieszczenie / regulamin / afisz
Datowowanie:
1892
Hasło:
Obwieszczenie z regulaminem pracy ogłoszone przez właściciela fabryki Wilhelma Fitznera / Siemianowice Śląskie (Laurahütte) 19.02.1892
Tytuł:
Arbeits=Ordnung für die in der Dampfkessel-Fabrik und Brückenbau-Anstalt von W. Fitzner, Laurahütte beschäftigten Arbeiter. [...]. Laurahütte, den 19. Februar 1892 W. Fitzner. Anhang. Auszug aus den Abänderungen der Gewerbe=Ordnung vom 1. Juni 1891 [...]
Autor:
W. Fitzner
Cena:
400 zł

Typ:
dokument kościelny
Datowowanie:
1893
Hasło:
Pismo w języku niemieckim kardynała Georga von Koppa biskupa wrocławskiego do księdza Zawadzkiego z Janowic w sprawie opinii rzeczoznawczej architekta Ebersa dot. plebanii janowickiej / Wrocław (Breslau) 19.05.1893
Tytuł:
Autor:
Der Fürstbischof G. Card. Kopp
Cena:
340 zł

Typ:
informator / prospekt wydawniczy
Datowowanie:
1893
Hasło:
Informator Oesterreichischer Kunst-Verein w Wiedniu Rocznik 42 z ofertą wydawniczą / Wiedeń (Wien) 1892
Tytuł:
Gewinnstziehung für das Vereinsjahr 1892 am 28. Februar 1893. [...] Oesterreichischer Kunst-Verein Wien stadt, Tuchlauben Nr. 8. Zweiundvierzigstes Vereinsjahr
Autor:
Der Director: Moriz Terke k. k. Regierungsrath
Cena:
120 zł

Typ:
druk funeralny
Datowowanie:
1894
Hasło:
Druk z informacją o śmierci zakonnicy (elżbietanki) Maria Beda Krettek / Nysa (Neisse) 9.10.1894
Tytuł:
Jesus Maria. Joseph Elisabeth. Zur frommen Erinnerung Maria Beda Krettek Profeß-Schwester aus der Congregation der grauen Schwestern von der heiligen Elisabeth. Geboren zu Lekartow, Kr. Ratibor, den 9. Februar 1852. Gestorben zu Neisse, den 9. Oktober 1894.
Autor:
Cena:
120 zł

Typ:
program
Datowowanie:
1897
Hasło:
Program koncertu orkiestry wojskowej pod kierownictwem Franz Bèm w dzielnicy Wiednia - Hietzing w dniu w lokalu rozrywkowo-rekreacyjnym "Hietzinger-Hof" własności Gustav Todt / Wiedeń (Wien) 8.11.1897
Tytuł:
Establissement "HIETZINGER-HOF" Wien-Hietzing. Besitzer: Gustav Todt. Vormals: Tucher-Bräu. Mittwoch, den. 8. November 1897. Grosses CONCERT der vollständigen Musik-Capelle des Bosn.-herc. Inftr.-Reg. Nr. 1 unter persönlicher Leitung des Capellmeister Herrn Franz Bem. Programm.
Autor:
Cena:
180 zł

Typ:
okólnik kościelny z listami pasterskimi
Datowowanie:
1899
Hasło:
Okólnik biskupa wrocławskiego Jerzego (Georga) Koppa z tekstami 2 rozporządzeń papieża Leona III z 30.09.1899 i 24.10.1899 oraz rozporządzenia kardynała Camillo Mazzella z 13.11.1899 (listów pasterskich) / Wrocław (Breslau) 5.12.1899
Tytuł:
Zniesienie odpustów i pełnomocnictw na czas roku jubileuszowego 1900; Dostąpienie odpusu jubileuszowego przez osoby zakonne, więźniów i chorych; Rozporządzenie dla Rzymu i całego świata
Autor:
Książę-Biskup. Jerzy Kard. Kopp
Cena:
180 zł

Zaznacz wszystko