Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
zaświadczenie o studiach
Datowowanie:
1827
Hasło:
Duplikat zaświadczenia o studiach (świadectwa studiów - Studien-Zeugniß) w języku niemieckim wydany dla studenta Andreasa Schindlera potwierdzające studia na kierunku budownictwa cywilnego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego wydany przez k.k. Direktor der philosophischen Studien z nieczytelnym podpisem i Professor Ignaz Chambrez (profesora Ignacego Chambreza) / Lwów (Lemberg) 30.05.1827
Tytuł:
Autor:
k.k. Direktor der philosophischen Studien z nieczytelnym podpisem / Professor Ignaz Chambrez
Cena:
400 zł

Typ:
dokument urzędowy
Datowowanie:
1860
Hasło:
Pismo w języku niemieckim do konsystorza metropolitalnego we Lwowie, m.in. w sprawie wikarego Klemensa Postępskiego, 6.01.1860
Tytuł:
Autor:
Podpis nieczytelny
Cena:
200 zł

Typ:
obwieszczenie
Datowowanie:
1874
Hasło:
Obwieszczenie Magistratu Lwowa w sprawie nowego porządku miar i wag dla obrotu publicznego / Lwów 27.04.1874
Tytuł:
Obwieszczenie. L. 39399. z r. 1873
Autor:
Cena:
250 zł

Typ:
świadectwo lekarskie
Datowowanie:
1908
Hasło:
Świadectwo (zaświadczenie) lekarskie wydane przez okulistę dr Teodora Bałłabana w sprawie zwolnienia uczennicy I klasy liceum Heleny Baczewskiej z lekcji rysunku z powodu osłabienia wzroku / Lwów 1.02.1908; u dołu potwierdzenie przez urzędowego lekarza miejskiego z pieczęcią: Fizykat Król. Stoł. m. Lwowa / Lwów 4.02.1908
Tytuł:
Autor:
T Bałłaban / nieczytelny podpis
Cena:
350 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
1919/1917
Hasło:
Znaczek kwesty dobroczynnej na nieustalony cel patriotyczny (chorągiewka na szpilce) / Kalisz 21.04.1919 [na odwrocie:] Znaczek kwesty dobroczynnej we Lwowie Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny w Krakowie na cele pomocy społecznej / Lwów 1917
Tytuł:
Kalisz 21 kw. 1919 / • KBK • 1917 •
Autor:
Cena:
250 zł

Typ:
dokument urzędowy
Datowowanie:
1921
Hasło:
Decyzja komisji werfikacyjnej Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego o wymiarze wynagrodzenia dla nauczyciela szkoły powszechnej w Wieliczce Władysława Gąsieckiego / Lwów 17.12.1921
Tytuł:
Autor:
Za Kuratorium Wysocki
Cena:
100 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
ca 1918
Hasło:
Znaczek kwesty dobroczynnej na Towarzystwo Szkoły Ludowej / Lwów ca 1918
Tytuł:
T. S. L. "Niechaj żywi nie tracą nadziei".... [nadruk:] Polski Komitet Ratunkowy dla [...] Lwów, ul. Fredry 1, 3,"
Autor:
Cena:
160 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
ca 1918
Hasło:
Znaczek kwesty dobroczynnej we Lwowie Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny w Krakowie na cele pomocy społecznej / Lwów ca 1918
Tytuł:
K. B. K.
Autor:
Cena:
140 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
ca 1918
Hasło:
Znaczek kwesty dobroczynnej we Lwowie na kolonie wakacyjne uczniów szkół średnich / Lwów ca 1918
Tytuł:
Na kolonie wakacyjne uczniów szkół średnich
Autor:
Cena:
140 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
ca 1918
Hasło:
Znaczek kwesty dobroczynnej na internaty dla młodzieży szkolnej / Lwów ca 1918
Tytuł:
Na bursy dla młodzieży szkolnej
Autor:
Cena:
150 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
ca 1919
Hasło:
Znaczek kwesty dobroczynnej zorganizowanej przez lwowski Polski Związek Niewiast Katolickich (P.Z.N.K.) / Kraków ca 1919
Tytuł:
P. Z. N. K
Autor:
Cena:
160 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
ca 1919
Hasło:
Znaczek kwesty dobroczynnej na lwowski akademik / Lwów ca 1918
Tytuł:
Dom Akademicki im. A. Mickiewicza
Autor:
Cena:
150 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
ca 1919
Hasło:
Znaczek lwowskiej kwesty dobroczynnej na obrońców Lwowa - uczniów szkół średnich / Lwów ca 1919
Tytuł:
Obrońcom Lwowa uczniom szkół średnich
Autor:
Cena:
220 zł

Typ:
etykieta przemysłowa
Datowowanie:
lata 20./30. XX wieku
Hasło:
"Tlen" Lwowska Fabryka Chemiczna Sp. z o.o. we Lwowie ul. Ogrodnicka 7 / Lwów do 1939
Tytuł:
Eau de Cologne aux Fleurs
Autor:
Cena:
40 zł

Typ:
etykieta przemysłowa
Datowowanie:
lata 20./30. XX wieku
Hasło:
"Tlen" Lwowska Fabryka Chemiczna Sp. z o.o. we Lwowie ul. Ogrodnicka 7 / Lwów do 1939
Tytuł:
Eau de Cologne aux Fleurs
Autor:
Cena:
50 zł

Zaznacz wszystko