Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
ulotka
Datowowanie:
Hasło:
Dodatek do nr 15 krakowskiego czasopisma "Prawo Ludu" / Kraków ca 1900
Tytuł:
Bolesław Czerwieński: Czerwony sztandar; Marsylianka robotnicza; Pieśń pracy; Gdy naród do boju wystąpił [...]; Międzynarodówka
Autor:
Cena:
150 zł

Typ:
dokument urzędowy
Datowowanie:
Hasło:
Pismo urzędowe w języku niemieckim do urzędu powiatowego we Lwowie w sprawie majątku Sokołów (powiat Stryj) [Ludwika] hr. Steckiego / 4.04.1849
Tytuł:
Autor:
Cena:
250 zł

Typ:
znaczek kwestarski
Datowowanie:
Hasło:
Znaczek ogólnopolskiej bożonarodzeniowej kwesty dobroczynnej na żołnierza polskiego / Kielce ca 1920
Tytuł:
Na gwiazdkę dla żołnierza polskiego
Autor:
Cena:
120 zł

Typ:
druk jarmarczny
Datowowanie:
Hasło:
Włoski satyryczny jarmarczny druk ulotny z 1899
Tytuł:
Un Parroco che ha cambiato 28 serve in meno di un anno
Autor:
Cena:
200 zł

Typ:
dokument urzędowy
Datowowanie:
1781
Hasło:
Dokument w języku łacińskim, dotyczący spraw spadkowych dóbr Pabierowice powiat grójecki / Warszawa 16.07.1781
Tytuł:
Actum in Curia Regia Varsaviensi Die Decima sexta [...] [Działo się na dworze królewskim (curia regia) w Warszawie, 16.07.1781 r.]
Autor:
Herman
Cena:
400 zł

Typ:
list urzędowy
Datowowanie:
1819
Hasło:
List w języku niemieckim specjalnego komisarza gospodarczego ds. regulacji posiadłości szlacheckich i chłopskich z Opola, Eckertha do sędziego Adametza z sądu dóbr Koszęcin i Boronów w sprawie terminu na spotkanie w Koszęcinie dotyczące regulacji kwestii majątków szlacheckich i chłopskich (termin na 2.01.1819) / Opole 4.01.1819
Tytuł:
Autor:
Eckerth
Cena:
200 zł

Typ:
list urzędowy
Datowowanie:
1823
Hasło:
List w języku niemieckim Górnośląskiego Kolegium Krajowego (Oberschlesiches Landschaft Collegium) z Raciborza do Wyższego Górnośląskiego Sądu Krajowego w Raciborzu w sprawie kosztów hipotecznych na majątku Jawornitz (ponad 5 talarów) [Jawornica powiat Lubliniec]. Sąd w odpowiedzi z 9.12.1823 r. przedstawia wyszczególnienie tych opłat i prosi o szybką realizację ich spłaty / Racibórz (Ratibor) 28.11.1823
Tytuł:
Autor:
Cena:
200 zł

Typ:
list w sprawie urzędowej
Datowowanie:
1827
Hasło:
List w języku niemieckim do sądu książęcego w Starej Kuźni (ówcześnie powiat Pszczyna, obecnie Mikołów), na ręce radcy sądowego Wiebmera z Pszczyny, od chałupnika Jonka Masurka (zamiast podpisu krzyżyki, świadek tego "podpisu"- Wanjek) ze Starej Kuźni / 24.06.1827
Tytuł:
Autor:
Cena:
200 zł

Typ:
zaświadczenie o studiach
Datowowanie:
1827
Hasło:
Duplikat zaświadczenia o studiach (świadectwa studiów - Studien-Zeugniß) w języku niemieckim wydany dla studenta Andreasa Schindlera potwierdzające studia na kierunku budownictwa cywilnego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego wydany przez k.k. Direktor der philosophischen Studien z nieczytelnym podpisem i Professor Ignaz Chambrez (profesora Ignacego Chambreza) / Lwów (Lemberg) 30.05.1827
Tytuł:
Autor:
k.k. Direktor der philosophischen Studien z nieczytelnym podpisem / Professor Ignaz Chambrez
Cena:
400 zł

Typ:
prospekt wydawniczy
Datowowanie:
1838
Hasło:
subskrypcja wydawnictwa / Głogów (Glogau) 10.05.1838
Tytuł:
Ew. Hochwürden erlaubt sich der unterzeichnette Verein anbei einige Subscriptions=Listen zu übersenden [...]. Glogau den 10. May 1838. Der Wohlthätigkeits-Verein
Autor:
Der Wohlthätigkeits-Verein
Cena:
150 zł

Typ:
statut
Datowowanie:
1843
Hasło:
The Polish Economical and Clothing Society London / Londyn marzec 1843
Tytuł:
Rules of the Polish Economical and Clothing Society Established in March, 1843
Autor:
Cena:
300 zł

Typ:
zbiór dokumentów / książka kwitowa
Datowowanie:
1844
Hasło:
Zbiór rachunków i pokwitowań w języku niemieckim związany z parafią w Wojnowicach w powiecie raciborskim za rok 1844
Tytuł:
Beiläge zur Kirchen-Rechnung von Woinowitz pro 1844
Autor:
Cena:
350 zł

Typ:
list pasterski
Datowowanie:
1848
Hasło:
List pasterski bp. wrocławskiego Melchiora von Diepenbrocka z rozważaniami bożonarodzeniowymi / Wrocław (Breslau) 24.12.1848
Tytuł:
Melchior durch Gottes Erbarmung und des h. apostolischen stuhles Gnade Fürst-Bischof von Breslau, Doctor der Theologie etc. Unseren geliebten Diöcesanen Weihnachts=Gruß und Weihnachts=Frieden von Gott dem Vater durch unseren Herrn Jesus Christus! Amen [...] Gegeben Breslau am Feste der menschwerdung useres Herrn Jesu Christi 1848. Melchior. Paintner, Sekret
Autor:
Melchior / Paintner, Sekret.
Cena:
200 zł

Typ:
dokument urzędowy
Datowowanie:
1848
Hasło:
Korespondencja urzędowa w języku niemieckim w sprawie listu zastawnego nr 16 na 500 talarów na Jawornicy (Jawornica=Jawornitz powiat Lubliniec) / 1848
Tytuł:
Autor:
Cena:
200 zł

Typ:
broszura polityczna
Datowowanie:
1849
Hasło:
Anonimowa niemiecka broszura polityczna w sprawach konstytucji pruskiej / Berlin 28.03.1849
Tytuł:
Zweiter Bericht
Autor:
Cena:
200 zł

Typ:
konwolut dwóch losów
Datowowanie:
1849-1850
Hasło:
Zestaw 2 losów pruskiej loterii państwowej Ein Viertel-Loos: 27.10.1849 Erste Klasse; 5.01.1850 Zweite Klasse oraz koperty z epoki w której losy były przechowywane z pieczęcią lakową / Berlin 1849-1850
Tytuł:
Ein Viertel-Loos. No 53516. Erste Klasse. Königl. Pr. 101ste Klassen-Lotterie; Ein Viertel-Loos. No 53516. Zweite Klasse. Königl. Pr. 101ste Klassen-Lotterie / Königl. Preuss. General-Lotterie-Direction
Autor:
Der bestallte Einnehmer [...] / Der Unterreinnehmer [...]
Cena:
1200 zł

Typ:
dokument urzędowy
Datowowanie:
1860
Hasło:
Pismo w języku niemieckim do konsystorza metropolitalnego we Lwowie, m.in. w sprawie wikarego Klemensa Postępskiego, 6.01.1860
Tytuł:
Autor:
Podpis nieczytelny
Cena:
200 zł

Typ:
zestaw dwóch druków jubileuszowch
Datowowanie:
1864
Hasło:
Druki okolicznościowe w języku niemieckim wydane na jubileusz Eduard Wentzel / Głogów (Glogau) 5.11.1864
Tytuł:
1) Am Tage des Directorats-Jubiläums Sr. Hochwohlgeboren des Herrn Director Dr. Wentzel, Ritters sc., von seinen Freunden gesungen am 5. November 1864; 2) Inc.: Gaudeamus igitur, Hodie jubilemus! [...] Exc.: Doceat annos multos! P. - O. - G
Autor:
2) P. - O. - G.
Cena:
250 zł

Typ:
ulotka
Datowowanie:
1868
Hasło:
Polish Historical Society w Londynie / Londyn 28.04.1868
Tytuł:
Bez tytułu / [London] 28th April, 1868
Autor:
Charles Szulczewski, Vice-President. Adam Gielgud, Secretary.
Cena:
200 zł

Typ:
ulotka
Datowowanie:
1870
Hasło:
Literary Association of the Friends of Poland (Stowarzyszenie Literackie Przyjaciół Polski) / Londyn 23.06.1870
Tytuł:
Bez tytułu / [Literary Association of the Friends of Poland; London 23rd June, 1870]
Autor:
Kinnaird, President. W. Li. Birkbeck, Hon. sec.
Cena:
200 zł

Zaznacz wszystko