Varia: druki ulotne, akcydensy, archiwalia etc.


Oferta naszego sklepu internetowego obejmuje druki zwykle klasyfikowane jako Dokumenty Życia Społecznego DŻS oraz szeroko pojęte archiwalia.

Stanowią one bardzo zróżnicowane efemeryczne niesprzedażne i nieperiodyczne druki informacyjne różnych wydawców o różnej formie wydawniczej powstałe dla doraźnych celów, a na dodatek nie bardzo poddające się typowej klasyfikacji.

Wśród oferowanych druków (i rękopisów) są przykładowo:

    druki ulotne (w tym afisze, obwieszczenia, ulotki, ale bez plakatów)
    druki reklamowe i firmowe (w tym ulotki reklamowe, cenniki, papiery firmowe, rachunki i pokwitowania)
    materiały urzędowe i praktyczne (w tym bilety, kwestionariusze i formularze oraz różne blankiety urzędowe)
    materiały o treści prywatnej (w tym zaproszenia i zawiadomienia, telegramy, druki okolicznościowe, ekslibrisy)
    materiały dotyczące różnych form i aspektów życia społecznego (w tym legitymacje, zaproszenia i zawiadomienia, uchwały, informatory)
    archiwalia (dokumenty urzędowe w różnej formie również rękopiśmiennej), nadto także dokumenty prywatne w tym rękopisy

 

Beata Kalke
Nowości

J. J. Rychter. - Z dni przeżytych. [...] Kraków, 1915. J. J. Rychter