Varia: druki ulotne, akcydensy, archiwalia etc.


Oferta naszego sklepu internetowego obejmuje druki zwykle klasyfikowane jako Dokumenty Życia Społecznego DŻS oraz szeroko pojęte archiwalia.

Stanowią one bardzo zróżnicowane efemeryczne niesprzedażne i nieperiodyczne druki informacyjne różnych wydawców o różnej formie wydawniczej powstałe dla doraźnych celów, a na dodatek nie bardzo poddające się typowej klasyfikacji.

Wśród oferowanych druków (i rękopisów) są przykładowo:

    druki ulotne (w tym afisze, obwieszczenia, ulotki, ale bez plakatów)
    druki reklamowe i firmowe (w tym ulotki reklamowe, cenniki, papiery firmowe, rachunki i pokwitowania)
    materiały urzędowe i praktyczne (w tym bilety, kwestionariusze i formularze oraz różne blankiety urzędowe)
    materiały o treści prywatnej (w tym zaproszenia i zawiadomienia, telegramy, druki okolicznościowe, ekslibrisy)
    materiały dotyczące różnych form i aspektów życia społecznego (w tym legitymacje, zaproszenia i zawiadomienia, uchwały, informatory)
    archiwalia (dokumenty urzędowe w różnej formie również rękopiśmiennej), nadto także dokumenty prywatne w tym rękopisy

 

Beata Kalke
Nowości

Zarząd Kasy - Warszawska Ogólnie-dostępna Kasa Pomocy na wypadek śmierci Urzędników Dr. Żel. W. W. Warszawa, d. 10 Lutego 1910 r. 
 

- - Szpital Dziecięcy św. Wincentego [...] 
 

- - Na starców i sierot Pol. Tow. Dor. 
 

-  
 

Herman - Actum in Curia Regia Varsaviensi Die Decima Sexta [...] [Działo się na dworze królewskim (curia regia) w Warszawie, 16.07.1781 r.]